Για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» η κυβέρνηση επέδειξε, πράγματι, αυξημένα αντανακλαστικά κοινωνικής ευαισθησίας. Εξασφάλισε τη διάδοχη λύση με το πρόγραμμα «Φροντίδα κατ’ οίκον» και προχώρησε στην παράταση για ένα εξάμηνο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» μέχρι την ενεργοποίηση του διάδοχου προγράμματος.

Για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, όμως, Παιδιών με Αναπηρία, μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει κάποια ανάλογη εξέλιξη, με αποτέλεσμα να υπάρχει κλίμα ανασφάλειας σε χιλιάδες οικογένειες.?

Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις κοινωνικές δομές που απευθύνονται στα άτομα με αναπηρία και ιδίως στα παιδιά, φανερώνει το δείκτη κοινωνικής ευαισθησίας αλλά και πολιτισμού κάθε χώρας.

Και οφείλουμε, αυτό το δείκτη, να τον κρατήσουμε σε ένα υψηλό επίπεδο.

Κύριε Υπουργέ,

Γνωρίζετε τις ιδιαιτερότητες των νησιωτικών περιοχών, που δεν έχουν τις δυνατότητες που υπάρχουν στα αστικά κέντρα. Η γεωγραφική ασυνέχεια καθιστά δύσκολη τη μετακίνηση για ένα παιδί με αναπηρία, δεν μπορεί να μετακινηθεί στο μεγαλύτερο νησί.

Σε κάποια νησιά, όπως στην Κάλυμνο, οι ίδιοι οι γονείς έχουν δημιουργήσει φορέα, που έχει αναλάβει την ευθύνη λειτουργίας ενός Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης για τα Παιδιά με Αναπηρία, με τη στήριξη του Δήμου ο οποίος τους έχει παραχωρήσει το κτίριο.

Στη Ρόδο και στην Κω εξυπηρετείται στα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ ένας μεγάλος αριθμός παιδιών, τους παρέχονται γνώσεις, δεξιότητες, υποβοηθείται η κοινωνικοποίησή τους.

Κάποια ζητήματα, όπως αυτό, υπερβαίνουν τη δημοσιονομική διάσταση.

Απαιτούν μία άλλη αντιμετώπιση.

Έχω πει πολλές φορές σε αυτή την αίθουσα, ότι την κρίση, με σκληρή δουλειά και προσπάθεια, θα την υπερβούμε.

Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν θα πρέπει, κατά τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας να αδιαφορήσουμε για την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική αλληλεγγύη.

Σε ό, τι αφορά στην ουσία της ερώτησης μου πιστεύω ότι πρέπει να διασφαλιστεί η λειτουργία των ΚΔΑΜ-ΜΕΑ μετά την 31η Αυγούστου και, παράλληλα, να εξασφαλιστεί η συνέχεια αυτής της κοινωνικής δομής μέσα από τις δυνατότητες που δίνει η επόμενη προγραμματική περίοδος 2014-2020.

Νομίζω ότι η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε με το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, μπορεί να εφαρμοστεί και σε αυτή την περίπτωση, να υπάρξει μία παράταση-γέφυρα, πριν ενεργοποιηθεί ένα νέο πρόγραμμα.

Θεωρώ, επίσης, ότι δεν πρέπει να υπάρξει μείωση θέσεων και πόρων για τις νησιωτικές περιοχές αλλά και να δει η Πολιτεία με διαφορετική οπτική εθελοντικές προσπάθειες γονέων που έχουν παιδιά με αναπηρία, σε δυσπρόσιτες περιοχές, όπως είναι η Κάλυμνος.

Και η διαφορετική οπτική συνδέεται με θεσμικές παρεμβάσεις.

Ευχαριστώ.