και αναδεικνύει τις ανεξέλεγκτες και ολέθριες  επιπτώσεις, που μπορεί να προκαλέσει ο εκφοβισμός και η οποιαδήποτε μορφή bullying σε ένα κοινωνικό σύνολο.
 
Ιδιαίτερα στην εκπαιδευτική κοινότητα, ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί υπαρκτό πρόβλημα. Σύμφωνα με μετρήσεις, καταγράφεται ένα ποσοστό 10-15% των μαθητών που αποτελεί θύμα σχολικού εκφοβισμού.
 
Είναι σαφές ότι έχει έρθει η ώρα να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα καίρια και ουσιαστικά.
Να αναδείξουμε και να ενισχύσουμε το ρόλο του εκπαιδευτικού, που πρέπει να έχει το γνωστικό υπόβαθρο για να ανιχνεύσει και να αντιμετωπίσει αυτά τα περιστατικά. Το γνωστικό αυτό υπόβαθρο προϋποθέτει ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα για τους εκπαιδευτικούς.
 
Παράλληλα, πρέπει να ενταχθούν στο σχολικό πρόγραμμα, της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προγράμματα για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των μαθητών απέναντι σε αυτή την αναδυόμενη μάστιγα.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
 
1.Εάν προτίθεται να διαμορφώσει επιμορφωτικά προγράμματα για τους εκπαιδευτικούς που θα αφορούν στην ανίχνευση και αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού και του bullying αλλά και προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών, ενταγμένα στο πρόγραμμα σπουδών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου