Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, εδώ και πολύ καιρό, υφίσταται μια άνιση και άδικη αντιμετώπιση σε ό,τι αφορά στην κατανομή ευρωπαϊκών πόρων για το ΣΕΣ της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, με δεδομένο ότι η κατανομή γίνεται με βάση την κατηγοριοποίηση των Περιφερειών σε ανεπτυγμένες και λιγότερο ανεπτυγμένες.
 
Με βάση στοιχεία του 2008, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει ενταχθεί στο Στόχο 2, θεωρείται ανεπτυγμένη ή «πλούσια» Περιφέρεια και αυτό σημαίνει μικρότερη χρηματοδότηση.
 
Εδώ, όμως, και 8 χρόνια, οι συνθήκες και οι οικονομικοί δείκτες στο Νότιο Αιγαίο έχουν μεταβληθεί επί τα χείρω, χωρίς, όμως, να έχει επανεξεταστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο η κατάταξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο στόχο 2 και κατά πόσο αυτή ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
 
Ακόμα, όμως, και σε περιπτώσεις που η κατανομή των πόρων δεν γίνεται βάσει της ένταξης περιφερειών στο Στόχο 1 ή στο Στόχο 2, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συνεχίζει να υφίσταται την ίδια άνιση και άδικη αντιμετώπιση.
 
Ενδεικτικό παράδειγμα, η πρόταση για την κατανομή των πόρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
 
Ενώ υπήρχαν δεσμεύσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου ότι θα αποκατασταθεί αυτή η άνιση αντιμετώπιση και η μειωμένη χρηματοδότηση για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στην τελική πρόταση κατανέμονται στο Νότιο Αιγαίο μόλις 23 εκ. ευρώ.
 
Ουσιαστικά, πρόκειται για ψιχία.
 
Ποια έργα και ποιες παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν στον πρωτογενή τομέα μιας πολυνησιωτικής περιφέρειας με 23 εκατομμύρια ευρώ;
 
Και όλα αυτά, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν δεσμεύσεις για αύξηση των πόρων που θα κατανεμηθούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μέσω των Τομεακών Προγραμμάτων, κάτι που δεν συνέβη.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
 
1. Θεωρεί ότι η κατανομή των πόρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι δίκαιη; Ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες και στους οικονομικούς δείκτες που ισχύουν σήμερα στο Νότιο Αιγαίο;
 
2. Για ποιο λόγο δεν χρησιμοποιήθηκαν στα κριτήρια κατανομής οι ιδιαιτερότητες μιας νησιωτικής περιφέρειας, αλλά και οι πόροι που ήδη λαμβάνουν οι περιφέρειες από το ΕΤΠΑ και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο;
 
3. Γιατί αθετήθηκε η δέσμευση για αύξηση των πόρων μέσα από τα Τομεακά Προγράμματα;
 
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου