Η διεύρυνση των ορίων ηλικίας, κατά δύο έτη, δημιουργεί πρόβλημα στους ασφαλισμένους του ΟΓΑ που είχαν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους και είχαν προετοιμαστεί να βγουν στη σύνταξη, καταβάλλοντας τις ασφαλιστικές εισφορές και διακόπτοντας την επαγγελματική τους δραστηριότητα.
 
Αναφερόμενος στο θέμα που έχει ανακύψει, ο κ. Κόνσολας, επισημαίνει :
 
«Ουσιαστικά ζητάμε κυβερνητική παρέμβαση για μία μικρή ομάδα ανθρώπων, για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους και ετοιμάζονταν να συνταξιοδοτηθούν, πριν την αύξηση των ορίων ηλικίας.
 
Κάποιοι από αυτούς έχουν δυσκολία να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές για δύο ακόμα χρόνια, διέκοψαν την δραστηριότητά τους, παραχώρησαν τις εκτάσεις που καλλιεργούσαν. Μόνο για αυτούς πρέπει να υπάρχουν κάποιες ρυθμίσεις είτε με μείωση των εισφορών είτε με άλλες διευκολύνσεις».
 
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του κ. Κόνσολα, έχει ως εξής:
 
ΕΡΩΤΗΣΗ
 
ΠΡΟΣ 
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, 
Κύριο Ιωάννη Βρούτση
 
ΘΕΜΑ: Συνταξιοδότηση ασφαλισμένων ΟΓΑ
Μετά τη ψήφιση των διατάξεων του Ν. 4093/ 2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013- 2016- Επείγοντα Μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/ 2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013- 2016» το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όπου αυτά προβλέπονται, αυξάνονται κατά δύο (2) έτη.
 
Κατόπιν των ανωτέρω, οι ασφαλισμένοι του κλάδου Κύριας Ασφάλισης με έτος γέννησης το 1948 δικαιούνται σύνταξη λόγω γήρατος το έτος 2015, δηλαδή στο 67ο έτος της ηλικίας τους.
 
Πολλοί από τους γεννηθέντες του έτους 1948 κατέβαλαν μέχρι τις 28/12/2012 την ασφαλιστική εισφορά του Β’ εξαμήνου του 2012, προκειμένου να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, με την ελπίδα ότι θα ελάμβαναν την πολυπόθητη σύνταξη.
 
Επιπλέον, τονίζεται πως πολλοί αγρότες αυτής της κατηγορίας, με την πεποίθηση πως ήρθε ο χρόνος συνταξιοδότησης, παρέδωσαν τα κτήματα, που νοίκιαζαν, στους ιδιοκτήτες. Ως αποτέλεσμα, δε διαθέτουν πλέον καλλιεργήσιμη γη για τη νέα χρονιά, πράγμα που τους ζημιώνει οικονομικά.  
 
Ενόψει των ρυθμίσεων των ανωτέρων προβλημάτων, που έχουν προκύψει, προτείνεται οι γεννηθέντες του έτους 1948 να εξαιρεθούν από τις προαναφερθείσες διατάξεις του Ν. 4093/ 2012 και Ν. 4046/ 2012 και να συνταξιοδοτηθούν το έτος 2013, καθότι οι συγκεκριμένοι ευρέθησαν απροετοίμαστοι και απληροφόρητοι για τη ξαφνική αλλαγή της νομοθεσίας με αποτέλεσμα να αδυνατούν να πληρώσουν περαιτέρω εισφορές.  
 
Επίσης, ετέρα κατηγορία ασφαλισμένων του ΟΓΑ είχε πραγματοποιήσει περίοδο ασφάλισης σε φορείς άλλων κρατών, στα οποία προβλέπεται συνταξιοδότηση λόγω γήρατος πριν τη συμπλήρωση του 67ου έτους ηλικίας.
 
ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κύριος Υπουργός,
 
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο προκειμένου να δοθεί λύση στο ανωτέρω πρόβλημα;