Ο κ. Κόνσολας επισημαίνει ότι, αν καθυστερήσουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις, τότε οι φθορές που έχουν επιφέρει ο χρόνος και η εγκατάλειψη, θα είναι ανεπανόρθωτες για αυτά τα ιστορικά μνημεία της Μεσαιωνικής περιόδου.
 
Στην ερώτησή του ο Βουλευτής Δωδεκανήσου ζητά να προχωρήσει γρήγορα η μελέτη για τη διάσωση και αναστύλωση του κάστρου Φαρακλού και να προχωρήσουν οι διαδικασίες αποτύπωσης για τα άλλα δύο κάστρα, του Ασκληπειού και του Μονολίθου, με στόχο να διασωθούν και να καταστούν επισκέψιμα.
 
Οι αναγκαίες αυτές παρεμβάσεις, στα τρία κάστρα – ιστορικά μνημεία, θα αποτελέσουν και αντικείμενο συζήτησης στη συνάντηση που θα έχει ο κ. Κόνσολας με τον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού κ. Τζαβάρα.
 
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του Μάνου Κόνσολα, έχει ως εξής:
 
 
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς:
Κύριο Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
Πολιτισμού και Αθλητισμού
 
ΘΕΜΑ : «Διάσωση και ανάδειξη των κάστρων Φαρακλού, Ασκληπειού και Μονολίθου, που αποτελούν ιστορικά μνημεία»
 
Κύριε Υπουργέ, 
 
Η Ρόδος και τα περισσότερα νησιά των Δωδεκανήσων, χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη ιστορικών μνημείων της Μεσαιωνικής περιόδου. 
 
Πολλά από αυτά διασώθηκαν, αναδείχθηκαν και συντηρήθηκαν. Κάποια άλλα έχουν αφεθεί σε μία παρατεταμένη περίοδο φθοράς και κινδυνεύουν.
 
Στη Ρόδο υπάρχουν τρία κάστρα-ιστορικά μνημεία της Μεσαιωνικής περιόδου που έχουν κυριολεκτικά, εγκαταλειφθεί, ενώ θα μπορούσαν να αναδειχθούν, να συντηρηθούν και να καταστούν επισκέψιμα, έχουν εγκαταλειφθεί και κινδυνεύουν να καταρρεύσουν. Επιπρόσθετα, αποτελούν και εστία κινδύνου για τουρίστες και πολίτες που θα θελήσουν να τα επισκεφθούν με δική τους πρωτοβουλία.
 
Πρόκειται για τα κάστρα Φαρακλού, Ασκληπειού και Μονολίθου στα οποία η εγκατάλειψη είναι εμφανής ενώ διαπιστώνονται, χρόνο με το χρόνο, ανεπανόρθωτες φθορές και καταρρεύσεις των οχυρώσεων.
 
Στο κάστρο του Φαρακλού έχει ολοκληρωθεί η αποτύπωση, ενώ στα άλλα δύο δεν έχει υπάρξει καμία παρέμβαση.
 
Το Υπουργείο Πολιτισμού, είτε μέσω του ΤΑΠΑ είτε με την αξιοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων, οφείλει να αναλάβει άμεσες πρωτοβουλίες για τη διάσωση και ανάδειξη αυτών των μνημείων.
 
Περιθώρια για καθυστερήσεις δεν υπάρχουν αφού ελλοχεύουν υπαρκτοί κίνδυνοι.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
 
1. Εάν γνωρίζει το πρόβλημα και ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει.
 
2. Πότε θα δρομολογηθεί και θα ολοκληρωθεί η μελέτη για τη διάσωση και ανάδειξη του κάστρου Φαρακλού.
 
3. Εάν προτίθεται άμεσα να προχωρήσει στις διαδικασίες αποτύπωσης και μελέτης στα κάστρα Ασκληπειού και Μονολίθου αλλά και στις αναγκαίες παρεμβάσεις αναστύλωσης και ανάδειξης , ώστε να καταστούν επισκέψιμα.