Στην ημερίδα συμμετείχαν επίσης ως ομιλητές ο Ειδικός Γραμματέας Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης κ.Ιατρίδης και ο Πρόεδρος της Κοινοπραξίας Ομάδων Παραγωγών Ημαθίας κ.Γιαννακάκης.
 
Στην ομιλία του ο κ.Κόνσολας αναφέρθηκε στα 20 δισεκατομμύρια ευρώ που θα είναι διαθέσιμα μέχρι το 2020, στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ την οποία χαρακτήρισε ως ευκαιρία αναδιάταξης του πρωτογενούς τομέα με 3 σαφείς και συγκεκριμένους στόχους:
 
-Την αλλαγή της νοοτροπίας του κτηνοτρόφου, του αγρότη και του αλιέα προκειμένου να  σταματήσουν να θεωρούν ως μοναδικό εισόδημα την ενίσχυση.
 
Η ενίσχυση δεν είναι εισόδημα αλλά ένα δίχτυ ασφαλείας επισήμανε ο Βουλευτής, τονίζοντας ότι για να ενισχυθεί πραγματικά το εισόδημα του κτηνοτρόφου και του αγρότη πρέπει να τον προσανατολίσουμε προς την αγορά. Να δώσει προστιθέμενη αξία στο προϊόν του και να αποκτήσει έξτρα εισόδημα από τη διάθεση του στην αγορά.
 
-Ο δεύτερος στόχος πρέπει να στοχεύει στον αγρότη ή τον κτηνοτρόφο, που είναι στην ηλικία των 55 ετών, λίγο παραπάνω ή λίγο παρακάτω. 
 
Και αυτή η ΚΑΠ και επόμενη ΚΑΠ μετά το 2020, πρέπει να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να συνεχίσει να είναι ενεργός, να έχει εισόδημα και κυρίως να μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με ομαλό τρόπο, χωρίς να μείνει εισοδηματικά ακάλυπτος μέχρι το χρόνο συνταξιοδότησης τους.
 
-Ο τρίτος  στόχος  είναι οι νέοι αγρότες, αυτοί που προσανατολίζονται προς τον πρωτογενή τομέα. Αυτοί πρέπει να στηριχθούν για να ανανεωθεί ο πληθυσμός της υπαίθρου, για να οικοδομηθεί ένας πρωτογενής τομέας με εξωστρέφεια και δυναμισμό, που θα είναι προσανατολισμένος στην αγορά, που θα αποφέρει ενισχυμένο εισόδημα.
 
Στην ομιλία του ο κ.Κόνσολας τόνισε χαρακτηριστικά:
 
«Με τη νέα ΚΑΠ  αλλάζει η φιλοσοφία που ήθελε τις επιδοτήσεις να πηγαίνουν ακόμα και σε αγρότες του καναπέ.
 
Οι επιδοτήσεις θα πηγαίνουν σε αυτούς που παράγουν.
 
Δίνονται κίνητρα στον αγρότη να καλλιεργεί τη γη, όχι μονοδιάστατα και με όρους του παρελθόντος αλλά με γνώμονα τον εκσυγχρονισμό και την εξωστρέφεια του παραγωγικού δυναμικού.
Με τη νέα ΚΑΠ, έχουμε τη δυνατότητα να διαθέσουμε πόρους για τους νέους αγρότες αλλά και για όσους τώρα εισέρχονται στο αγροτικό επάγγελμα και είναι κάτω των 40 ετών.
 
Οι διατάξεις για τους νέους αγρότες ενεργοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου του 2015 και προβλέπουν αύξηση της ενιαίας ενίσχυσης για τους νέους αγρότες, μέχρι το ανώτατο όριο ύψους του δικαιώματος κάθε περιφέρειας.
 
Μπορεί επίσης να στηριχθεί, με πόρους, η μεταποίηση αλλά και η εξαγωγική δραστηριότητα.
 
Υπάρχει επίσης η δυνατότητα ενίσχυσης περιοχών που θεωρούνται ότι μειονεκτούν ή είναι δυσπρόσιτες. Αυτό αφορά και τις νησιωτικές περιοχές.
 
Μπορεί  να ενισχυθεί μια αναδιάρθρωση καλλιεργειών, να ενισχυθούν οι αρδευτικές υποδομές.
 
Θα ήθελα να αναφερθώ ειδικά στην Κω και μια μεγάλη προοπτική που διανοίγεται. Αυτή δεν είναι άλλη από τα κίνητρα που δίνονται για τη δημιουργία ομάδων παραγωγών.
 
Ο νέος κανονισμός 1305/2013 που σχετίζεται με τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης της νέας ΚΑΠ, δηλαδή ο δεύτερος πυλώνας, δίνει αυξημένα και ενισχυμένα κίνητρα για τη σύσταση ομάδων παραγωγών.
 
Υπάρχει ανώτατο ετήσιο ποσό επιχορήγησης που ανέρχεται σε 100.000 ευρώ και ποσό επιδότησης στο 10% επί της παραγωγής.
Ενισχύονται με χρηματοδοτικά κίνητρα οι Ομάδες παραγωγών προκειμένου να μπορούν να βγουν και να διαθέσουν τα προϊόντα τους στην αγορά, να διαχειρίζονται επαρκώς τη διαθεσιμότητα προϊόντων και την λειτουργία του εφοδιασμού και της διακίνησης».