Γνωρίζετε πολύ καλά το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες της Νότιας Ρόδου, με τις καταστροφές που προκαλούνται στις καλλιέργειές τους από τα ελάφια που αναζητούν τροφή.
 
Οι καταστροφικές πυρκαγιές στα δάση του νησιού, ανάγκασαν τα ελάφια να μετακινηθούν σε πεδινές και κατοικημένες περιοχές προς αναζήτηση τροφής με αποτέλεσμα να έχει οξυνθεί η κατάσταση.
 
Οι περισσότεροι αγρότες είναι σε απόγνωση ενώ αμφισβητείται, πλέον, ευθέως η συνύπαρξη των αγροτών της περιοχής με τα ελάφια, που αποτελούν σύμβολο της Ρόδου, κάτι που θα έχει ολέθριες συνέπειες.
 
Αυτή τη στιγμή έχει ψηφιστεί η τροπολογία για τη δυνατότητα χορήγησης αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ για τις καταστροφές που προκαλούνται στις αγροτικές καλλιέργειες από τα ελάφια.
 
Όπως γνωρίζετε, όμως, αυτό δεν αρκεί.
 
Υπάρχουν προαπαιτούμενα αλλά και συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να μπορούν να δοθούν οι αποζημιώσεις στους αγρότες, όπως:
 
– Η εκπόνηση επιστημονικής μελέτης.
 
– Η διενέργεια αναλογιστικής μελέτης στην οποία θα πρέπει να καθορίζεται το ύψος της δαπάνης και ο τρόπος κάλυψής της.
 
– Η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το Ν.3877/2010, στην οποία θα καθορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος της απόφασης και οι όροι κάλυψης των κινδύνων για να αποζημιώνονται οι αγρότες.
 
Είναι σαφές ότι για να υπάρξει η δυνατότητα αποζημίωσης των αγροτών για τις ζημιές που υφίστανται οι καλλιέργειές τους από τα ελάφια, θα πρέπει να ολοκληρωθούν τα συγκεκριμένα προαπαιτούμενα.
 
Οφείλω, επίσης, να επισημάνω ότι το πρόβλημα έχει πάρει, πλέον, εκρηκτικές διαστάσεις και δεν μπορούν να υπάρξουν καθυστερήσεις. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
 
1. Εάν έχουν ολοκληρωθεί ή σε ποιο στάδιο βρίσκονται η επιστημονική και κυρίως η αναλογιστική μελέτη για να υπάρξει η δυνατότητα αποζημίωσης των αγροτών της Ρόδου, οι καλλιέργειες των οποίων υφίστανται ζημιές από τα ελάφια.
 
2. Ποιο είναι το ύψος της προβλεπόμενης δαπάνης για τις αποζημιώσεις και αν υπάρχουν οι διαθέσιμοι πόροι για να καλυφθεί.
 
3. Έχει εκδοθεί η ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης για το χρόνο έναρξης ισχύος; Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγκεκριμένη διαδικασία;
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου