Αναφέρεται στον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει το Λιμεναρχείο Λέρου στην ευρύτερη περιοχή αλλά και τα δύο πλωτά σκάφη που ανήκουν σε αυτό και επισημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα υποστελέχωσης, σε ποσοστό 50%. Έλλειψη προσωπικού παρατηρείται και στη στελέχωση των δύο πλωτών σκαφών του Λιμενικού Σώματος στη Λέρο.
 
Ο κ.Κόνσολας ζητά από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου να υπάρξει άμεση ενίσχυση με προσωπικό του Λιμεναρχείου Λέρου και τονίζει τον ιδιαίτερο ρόλο του στην αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης.
 
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του κ.Κόνσολα, έχει ως εξής:
 
E Ρ Ω Τ Η Σ Η
 
Προς
Κύριο Υπουργό
Ναυτιλίας και Αιγαίου
 
ΘΕΜΑ : ” Υποστελέχωση του Λιμεναρχείου Λέρου”
 
Κύριε Υπουργέ
 
Το Λιμενικό Σώμα στα Δωδεκάνησα, διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο έχοντας επιφορτιστεί, πέραν των άλλων καθηκόντων του, με την αντιμετώπιση του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης, την φρούρηση των θαλάσσιων συνόρων μας και πολλές φορές και με τη διακομιδή ασθενών.
 
Ιδιαίτερα το Λιμεναρχείο Λέρου καλύπτει μία ευρύτερη περιοχή, κάτι που καθιστά επιβεβλημένη την ενίσχυση του με προσωπικό, αφού το ποσοστό υποστελέχωσης κινείται στο 50%.
 
Συγκεκριμένα:
 
-Στο Λιμεναρχείο Λέρου και στο Λιμενικό Φυλάκιο Αγίας Μαρίνας από τις 34 οργανικές θέσεις, υπηρετούν μόλις 17.
 
-Στο πρώτο πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος από τις 9 οργανικές θέσεις, υπηρετούν μόλις 5 ενώ στο δεύτερο πλωτό σκάφος, από τις 12 οργανικές θέσεις υπηρετούν 8.
 
Είναι σαφές ότι απαιτείται η άμεση ενίσχυση με προσωπικό του Λιμεναρχείου Λέρου και ιδιαίτερα των δύο πλωτών μέσων που πρέπει να λειτουργούν με διπλές βάρδιες.
 
Το προσωπικό φτάνει στα όρια της αντοχής του, προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν και να ανταποκριθεί στα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί.
 
Η Πολιτεία οφείλει να καλύπτει, κατά προτεραιότητα, τις ανάγκες των υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος στις ακριτικές περιοχές και στα νησιά του Αιγαίου.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός.
 
1. Εάν γνωρίζει το πρόβλημα.
 
2. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την άμεση κάλυψη των κενών θέσεων προσωπικού στο Λιμεναρχείο Λέρου.
 
                           Ο ερωτών Βουλευτής