αλλά και η γεωγραφική ασυνέχεια, δημιουργούν έλλειμμα στον τομέα της πρόληψης, της θεραπείας και της απεξάρτησης από τα ναρκωτικά.
 
Στην Κάλυμνο παρατηρείται έξαρση αυτής της σύγχρονης μάστιγας που πρέπει να αντιμετωπιστεί καίρια. 
 
Στο νησί οι χρήστες δεν έχουν διέξοδο στον τομέα της θεραπείας και της απεξάρτησης με ολέθρια αποτελέσματα για τους ίδιους αλλά και για τον κοινωνικό ιστό, αφού το Κέντρο Απεξάρτησης του ΟΚΑΝΑ, που δημιουργήθηκε στο χώρο του νοσοκομείου, στερείται προσωπικού.
 
Η Πολιτεία δεν μπορεί να αγνοεί αυτή την πραγματικότητα.
 
Επιβάλλεται η στελέχωση και η λειτουργία του Κέντρου Απεξάρτησης  του ΟΚΑΝΑ στο νησί προκειμένου να προσφέρει υπηρεσίες θεραπείας και απεξάρτησης στους χρήστες και θα υλοποιήσει δράσεις που στοχεύουν στην πρόληψη και στην ενημέρωση.
 
Οι ίδιες οι συνθήκες που επικρατούν, καθιστούν αναγκαία και απαραίτητη τη λειτουργία του με την τοποθέτηση επιστημονικού προσωπικού, ψυχιάτρου και την ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
 
1.Εάν γνωρίζει το πρόβλημα.
 
2.Εάν προτίθεται να προχωρήσει άμεσα στη στελέχωση με ψυχίατρο, αλλά και στην ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών για τη λειτουργία του Κέντρου Απεξάρτησης του ΟΚΑΝΑ στην Κάλυμνο.
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου