Ο Μάνος Κόνσολας καταθέτει στο κείμενο της ερώτησής του και 5 προτάσεις που αναβαθμίζουν τη λειτουργία και το ρόλο των επιμελητηρίων, οι οποίες, όπως τονίζει, πρέπει να συμπεριληφθούν σε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, που είναι ανάγκη να διαμορφωθεί άμεσα.
Σε δήλωσή του ο κ. Κόνσολας τονίζει:
 
«Τα Επιμελητήρια παρέχοντας ουσιαστικές υπηρεσίες και έχοντας νέες και διευρυμένες αρμοδιότητες, αναβαθμίζουν το κύρος και τη λειτουργία τους. Μειώνουν το οικονομικό και διοικητικό κόστος για τις επιχειρήσεις. Παρέχουν νέες, πρωτοποριακές υπηρεσίες και υποστήριξη στις επιχειρήσεις.
 
Όλα αυτά θα πρέπει να συνδεθούν με θεσμικές παρεμβάσεις αλλά και με ένα ανταποδοτικό τέλος, που θα διασφαλίσει την οικονομική τους αυτοδυναμία».
 
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του κ. Κόνσολα, έχει ως εξής:
 
 
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Κύριο Υπουργό Ανάπτυξης
 
ΘΕΜΑ: ‘’Aναβάθμιση του επιμελητηριακού θεσμού, εκχώρηση νέων αρμοδιοτήτων και λειτουργιών για την οικονομική αυτοτέλεια των Επιμελητηρίων’’
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Η κατάργηση της υποχρεωτικότητας εγγραφής, από 1.1.2015, στα επιμελητήρια με τη συνακόλουθη κατάργηση της ανταποδοτικής ετήσιας συνδρομής, δεν πρέπει να συνδεθεί με την υποβάθμιση και την αδρανοποίηση του επιμελητηριακού θεσμού.
 
Αντίθετα είναι ώριμες οι συνθήκες για τη διαμόρφωση ενός νέου θεσμικού πλαισίου, που θα αναβαθμίζει τον επιμελητηριακό θεσμό, θα τον ενισχύει με νέες αρμοδιότητες και λειτουργίες που θα εγγυώνται την αυτοτέλειά του και θα τον μετατρέπουν στο εγγύτερο θεσμό για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες.
 
Σε αυτή την κατεύθυνση, θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν σε αυτό το νέο θεσμικό πλαίσιο, διατάξεις όπως:
 
-Επαναφορά της υποχρέωσης εγγραφής των επιχειρήσεων στα Επιμελητήρια στη βάση, όμως, ανταποδοτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών.
 
-Εκχώρηση όλων των αρμοδιοτήτων και των υπηρεσιών του Γενικού Εμπορικού Μητρώου στα Επιμελητήρια, με τη θέσπιση αμοιβής προς τα Επιμελητήρια για την υποστήριξη και παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών.
 
-Καθιέρωση του Θεσμού της Διαμεσολάβησης, ως εναλλακτικού τρόπου  επίλυσης επιχειρηματικών διαφορών, με πιστοποιημένους διαμεσολαβητές σε κάθε επιμελητήριο.
 
-Θεσμοθέτηση νέων ανταποδοτικών υπηρεσιών προς τα μέλη των επιμελητηρίων και τις επιχειρήσεις, όπως η ψηφιακή υπογραφή, η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων σε θέματα αδειοδότησης ή ένταξης σε χρηματοδοτικά προγράμματα.
 
-Υποχρεωτική ανάρτηση ισολογισμών στις ιστοσελίδες των κατά τόπους επιμελητηρίων με ανάλογο οικονομικό αντίτιμο.
 
Είναι δεδομένο ότι η θέσπιση ανταποδοτικών τελών, έναντι παρεχόμενων υπηρεσιών από τα επιμελητήρια, δεν διασφαλίζει μόνο την οικονομική αυτοτέλεια των επιμελητηρίων.
 
Μειώνει το διοικητικό και οικονομικό κόστος για τις επιχειρήσεις, αναβαθμίζει τον επιμελητηριακό θεσμό, μειώνει τη γραφειοκρατία και βελτιώνει τη διοικητική εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός
 
1. Εάν προτίθεται να προχωρήσει άμεσα στη διαμόρφωση ενός νέου θεσμικού πλαισίου, που θα αναβαθμίζει τον επιμελητηριακό θεσμό και θα διασφαλίζει την οικονομική του αυτοτέλεια και την παροχή υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις.
 
2. Εάν προτίθεται να υιοθετήσει τις 5 προαναφερόμενες προτάσεις και να τις καταστήσει διατάξεις του νέου αυτού θεσμικού πλαισίου.
 
Ο ερωτών Βουλευτής
 
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου