Κατά πρώτο λόγο, οι χρηματοδοτικοί πόροι είναι ελάχιστοι.
Οι πόροι που μπορούν να διατεθούν για τα 7 επόμενα χρόνια και αφορούν σε άμεσες επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις και χρηματοδοτικές μισθώσεις επενδυτικών σχεδίων είναι μόλις 480 εκατομμύρια ευρώ.   
480 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2022.
 
Δηλαδή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ είμαστε μπροστά σε μια παγκόσμια πρωτοτυπία: περιμένουμε επενδύσεις και ζητάμε επενδύσεις χωρίς να υπάρχουν αναπτυξιακά κεφάλαια για να χρηματοδοτηθούν.
 
Και να σας υπενθυμίσω ότι σε είστε η κυβέρνηση που έφερε τα capital controls και επέφερε καίριο πλήγμα στο τραπεζικό σύστημα, που δυνητικά σε όλες τις χώρες χρηματοδοτεί αναπτυξιακές επενδύσεις».
 
Τα προβλήματα που δημιουργεί ο νέος αναπτυξιακός νόμος:
 
«- Για να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή ο νόμος, θα χρειαστούν Προεδρικά Διατάγματα, Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, Υπουργικές Αποφάσεις, εγκύκλιοι κλπ., διαδικασίες δηλαδή, που θα προκαλέσουν καθυστέρηση στην εφαρμογή του.
 
 – Η πρόβλεψη για τις κορεσμένες περιοχές, αντί να καταργηθεί, παραμένει, εξαιρώντας τουριστικές περιοχές από τη δυνατότητα ενίσχυσης. Να μου επιτρέψετε να σας πω ότι έχουν επέλθει μεγάλες αλλαγές που καθιστούν παρωχημένο τον χαρακτηρισμό «κορεσμένη περιοχή» και ιδιαίτερα στον τουριστικό τομέα στον οποίο αναπτύσσονται νέα προϊόντα και τάσεις. Θα σας έλεγα, ότι ο χαρακτηρισμός «κορεσμένη περιοχή», τείνει να αποκτήσει ιδεοληπτικά χαρακτηριστικά για κάποιους.
 
–  Δεν υπάρχει πρόβλεψη για τους δεσμευτικούς χρόνους που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση της  καταβολής της επιχορήγησης.
Αυτό ενθαρρύνει ή αποθαρρύνει τους επενδυτές; Η λογική λέει πως συμβαίνει μάλλον το δεύτερο.
 
Όλοι όσοι έχουν επενδύσει στη χώρα μας, έχουν πικρή εμπειρία από 
την πρακτική  του Δημοσίου να μεταθέτει στο μέλλον την αποπληρωμή των υποχρεώσεών του προς τους ιδιώτες.
 
– Δεν υπάρχει δεσμευτικό χρονικό όριο για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της επενδυτικής πρότασης.
 
Αποκλείονται, ουσιαστικά, από τον αναπτυξιακό νόμο, επενδυτικά σχέδια στον κλάδο της Ενέργειας και ιδιαίτερα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).
 
– Καταργούνται οι προκαταβολές που προβλέπονταν στους προηγούμενους Αναπτυξιακούς Νόμους.
 
Στον νομοσχέδιο, αντί να καθορίζεται ποσοστό προκαταβολής, αλλάζει ο τρόπος καταβολής των εγκεκριμένων ενισχύσεων στους προηγούμενους νόμους.
Αυτοί δηλαδή που επένδυσαν, τιμωρούνται και θα πρέπει να περιμένουν επτά χρόνια, για να εισπράξουν την επιχορήγησή που δικαιούνται».
 
Για τις προθεσμίες ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων του 2004 και του 2011:
 
«Η κυβέρνηση ορίζει προθεσμία 6 μηνών για την υλοποίηση του 50% ενός έργου, ώστε να μπορέσει να χορηγηθεί επιπλέον παράταση έως 30-6-2018.
Πόσο ρεαλιστικό πιστεύετε ότι είναι αυτό, να υλοποιηθεί δηλαδή σε 6 μήνες το 50% του προϋπολογισμού που εγκρίθηκε με την  απόφαση υπαγωγής της επένδυσης.
 
Έχετε συναίσθηση ότι στη χώρα επικρατούν, εδώ και 12 μήνες, capital controls; Υπάρχει μια 17μηνη αστάθεια για την οποία έχετε εξ ολοκλήρου την ευθύνη, δεν υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης από τις τράπεζες.
 
Γνωρίζετε τα γραφειοκρατικά εμπόδια και τις καθυστερήσεις, που συνάντησαν πολλές επιχειρήσεις στο θέμα των αδειοδοτήσεων;
 
Σας πρότεινα πριν από μήνες και σας προτείνω εκ νέου να παρατείνετε την ημερομηνία ολοκλήρωσης έως το τέλος του 2017.
 
Να αντιμετωπίσετε, κάθε περίπτωση, ορθολογικά».
 
Για την ανυπαρξία προβλέψεων στον αναπτυξιακό νόμο για τα νησιά και τον τουρισμό:
 
«Να σταματήσει το παραμύθι για τις αναπτυξιακές παρεμβάσεις στα νησιά, καμία τέτοια παρέμβαση δεν υφίσταται στον αναπτυξιακό νόμο.
 
Παρά την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου, τις αρνητικές συνέπειες από το μεταναστευτικό και τη φοροεπιδρομή στο τουριστικό προϊόν, δεν υπάρχει καμία διάταξη ή ρύθμιση για θέσπιση ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης στα νησιά του Αιγαίου.
 
Δεν υπάρχει πρόβλεψη για ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού. Αντίθετα, ενισχύονται ακόμα οι περιορισμοί στη χρηματοδότηση επενδύσεων που προβλέπει ο Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός, ο οποίος σύμφωνα με τον άρθρο 14, παρ.3, προβλέπει ότι δεν μπορούν να λάβουν κρατική ενίσχυση οι τουριστικές επιχειρήσεις στο Ν. Αιγαίο.
 
Τα ποσοστά ενίσχυσης του νέου αναπτυξιακού νόμου εξακολουθούν να καθορίζονται με βάση τα δεδομένα του 2008 για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αντί να υπάρξει επαναδιαπραγμάτευση και αναθεώρηση. Σύμφωνα με το Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, το ανώτατο όριο για τις μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις στο Ν. Αιγαίο είναι 10%, το οποίο αυξάνεται κατά 10 μονάδες για μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις. Δηλαδή, πολύ χαμηλά ποσοστά ενισχύσεων για τα νησιά μας.
 
Από το αναπτυξιακό νόμο εξαιρούνται τα ξενοδοχεία 2 αστέρων και τα καταλύματα που είναι πιστοποιημένα με το σύστημα των κλειδιών και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, ενώ αυτά θα έπρεπε να χρηματοδοτούνται για να αναβαθμίζονται. Εξαιρούνται, επίσης, επενδύσεις που συνδέονται με τον ιατρικό τουρισμό».