δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στις ενδοσχολικές και πανελλαδικές εξετάσεις των εσπερινών λυκείων, παρά το πρόβλημα απουσιών.
 
Δεν υπάρχει, όμως, η ίδια αντιμετώπιση για τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, που φοιτούν σε εσπερινά λύκεια, όπως προκύπτει και από τη γνωμοδότηση υπ.αρ. 530/2011 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Είναι σαφές ότι παραβιάζεται η αρχή της ισονομίας και ισότητας ευκαιριών.
 
Λόγω της φύσης των καθηκόντων τους, τα στελέχη αυτά των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας είναι αναγκασμένα να βρίσκονται σε διαρκή υπηρεσία και επιφυλακή, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα με τις απουσίες και τη συμμετοχή τους στις ενδοσχολικές και πανελλαδικές εξετάσεις.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός
 
1.Εάν προτίθεται να προχωρήσει σε άμεση ρύθμιση προκειμένου να αποκατασταθεί αυτή η αδικία εις βάρος των μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και να έχουν την ίδια αντιμετώπιση με τους στρατευσίμους σε ό, τι αφορά στη συμμετοχή τους σε ενδοσχολικές και πανελλαδικές εξετάσεις.
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου