Οι υπηρεσίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στα Δωδεκάνησα είναι υποστελεχωμένες σε πολύ μεγάλο βαθμό.
 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην καλύπτονται οι αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν, τη στιγμή που μεγάλα νησιά, όπως η Ρόδος, απαιτούν επαρκή δύναμη για να ανταποκριθούν στα καθήκοντα της πυρόσβεσης και της αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.
 
Για να συμβεί αυτό πρέπει να καλυφθούν άμεσα οι κενές οργανικές θέσεις και να ενισχυθούν οι υποδομές. Σε καθαρά θεσμικό και επιχειρησιακό επίπεδο απαιτείται η αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Καρπάθου σε Σταθμό Δ’ Τάξεως αλλά και η ίδρυση Πυροσβεστικού Κλιμακίου στην Καρδάμαινα της Κω, αφού η απόσταση της Καρδάμαινας από την πόλη της Κω είναι μεγάλη σχετικά και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν, με ταχύτητα, περιστατικά στην συγκεκριμένη περιοχή.
 
Η ενίσχυση του προσωπικού, με δεδομένες και τις αυξημένες ανάγκες, μπορεί να προέλθει και από την παροχή κινήτρων για την ένταξη στο Σώμα, των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.
 
 Θα ήθελα, επίσης, να τονίσω ότι όπως πολύ καλά γνωρίζετε, σε πολλά από τα μικρά και μεσαίου μεγέθους νησιά του Αιγαίου δεν υπάρχουν δομές, επιφορτισμένες με ζητήματα πολιτικής προστασίας.
 
Οι ιδιαιτερότητες των νησιωτικών περιοχών, με κυριότερη αυτή της γεωγραφικής ασυνέχειας και της προσβασιμότητας, καθιστούν δύσκολη τη μετακίνηση δύναμης του πυροσβεστικού σώματος, ενώ σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και ο παράγων χρόνος, υπό την έννοια ότι θα καθυστερήσει πολύ να έρθει συνδρομή για την αντιμετώπιση μιας πυρκαγιάς ή μιας φυσικής καταστροφής.
 
Συνεπώς, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης πρέπει να δει, με ιδιαίτερη σοβαρότητα, την πρόταση για την ίδρυση και λειτουργία Πυροσβεστικών Κλιμακίων στα νησιά του Αιγαίου, τα οποία θα είναι επαρκώς στελεχωμένα και εξοπλισμένα.
 
Επιπρόσθετα, θα μπορούσαν αυτά τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια να παράσχουν και μια στοιχειώδη εκπαίδευση σε εθελοντές και κατοίκους που ενδιαφέρονται για θέματα αντιμετώπισης πυρκαγιών και φυσικών καταστροφών.
 
Είναι σαφές ότι απαιτείται η άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης για την ενίσχυση του προσωπικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στα Δωδεκάνησα.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
 
1.Εάν προτίθεται να ενισχύσει, εν όψει και της αντιπυρικής περιόδου, με προσωπικό που θα καλύψει τις κενές οργανικές θέσεις αλλά και εξοπλισμό τις υπηρεσίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στα Δωδεκάνησα.
 
2.Εάν υπάρχει πρόθεση για την αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Καρπάθου σε Σταθμό Δ’ Τάξεως, λόγω του μεγέθους και των αυξημένων αναγκών του νησιού και για την ίδρυση Πυροσβεστικού Κλιμακίου στην Καρδάμαινα της Κω.
 
3.Πως αντιμετωπίζει το Υπουργείο την πρόταση για την αναγκαιότητα ίδρυσης Πυροσβεστικών Κλιμακίων στα μικρά νησιά.
 
Ο Ερωτών Βουλευτής