Ο κ. Κόνσολας σε δήλωσή του, αναφέρει:
 
«Το Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής δεν πρέπει να αποτελεί ένα ακόμα διακοσμητικό όργανο.
 
Αντίθετα, πρέπει να έχει αποφασιστικού χαρακτήρα αρμοδιότητας και ισχυρό παρεμβατικό ρόλο.
 
Οι αποφάσεις του να είναι δεσμευτικές στη χάραξη και υλοποίηση οριζόντιων πολιτικών για τη νησιωτικότητα.
 
Η λειτουργία του να μην εξαντλείται σε δύο ή τρεις συνεδριάσεις το χρόνο, αλλά μέσα από τις δυνατότητες που προσφέρει η τηλεδιάσκεψη, να μετατραπεί σε ένα ισχυρό όργανο λήψης αποφάσεων.
 
Στο Συμβούλιο, η εκπροσώπηση της Δωδεκανήσου πρέπει να είναι ισχυρή.
 
Για να είναι και δυνατή η φωνή μας.
 
Πέρα από την παρουσία εκπροσώπων των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης, απαιτείται η παρουσία του Επιμελητηριακού θεσμού, του ΤΕΕ αλλά και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 
Τόνισα και χθες ότι η θεσμοθέτηση ειδικής ρήτρας νησιωτικότητας για κάθε νομοσχέδιο, αποτελεί ουσιαστική εφαρμογή του άρθρου 101 του Συντάγματος.
 
Θα καταγράφονται οι επιπτώσεις και οι συνέπειες κάθε νόμου, στις νησιωτικές περιοχές και αυτόματα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με αντισταθμιστικά μέτρα και παρεμβάσεις.
 
Η δική μου πρόταση στο νομοσχέδιο που βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης, είναι αυτή η καταγραφή να αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του υπό σύσταση Ερευνητικού Ινστιτούτου Νησιωτικής Πολιτικής αλλά και του Συμβουλίου».
 
Εκφράζω την απόλυτη ικανοποίηση μου για το γεγονός ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου υιοθέτησε την πρόταση που κατέθεσα να περιέλθει στην αρμοδιότητά του το Ινστιτούτο Νησιωτικής Πολιτικής αντί στο Υπουργείο Εσωτερικών, που ανήκε μέχρι σήμερα. Είναι μία ορθολογική και επιβεβλημένη κίνηση».