Όπως γνωρίζετε στα μικρά αλλά και μεσαίου μεγέθους νησιά του Αιγαίου δεν υπάρχουν πιστοποιημένα ιδιωτικά ή κρατικά ΚΤΕΟ.
Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου είχε προμηθευτεί κινητή μονάδα για να διενεργεί τεχνικό έλεγχο οχημάτων σε αυτά τα νησιά και να εκδίδει και τα ανάλογα πιστοποιητικά.
 
Δυστυχώς, η πιστοποίηση της κινητής μονάδας ΚΤΕΟ της Περιφέρειας δεν έχει ακόμα εγκριθεί και χορηγηθεί από το Υπουργείο Μεταφορών, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εξυπηρετήσει τους κατοίκους των νησιών.
 
Αυτό σημαίνει ότι φορτηγά, λεωφορεία αλλά και οχήματα των νησιωτικών δήμων στα Δωδεκάνησα, θα πρέπει να μετακινούνται στη Ρόδο.
Η μετακίνηση σημαίνει απώλεια χρόνου αλλά και μεγάλη οικονομική επιβάρυνση, αφού ο έλεγχος δεν μπορεί να διενεργηθεί αυθημερόν ενώ δεν πραγματοποιούνται καθημερινά δρομολόγια επιστροφής των πλοίων προς τα μικρά νησιά.
 
Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι οι πολίτες των νησιών στερούνται μιας αυτονόητης υπηρεσίας, που απολαμβάνουν όλοι οι άλλοι πολίτες της ηπειρωτικής χώρας και επιπρόσθετα απειλούνται και με την επιβολή  υπέρογκου πρόστιμου.
 
Ειδικότερα, οι κάτοικοι της Καρπάθου αντιμετωπίζουν και ένα επιπλέον πρόβλημα καθώς οι περισσότερες πινακίδες των ΙΧ έχουν αριθμούς κυκλοφορίας Ρόδου, με αποτέλεσμα να μην γίνεται διαχωρισμός και να θεωρούνται τα οχήματα της Καρπάθου ως οχήματα Ρόδου, όπου υπάρχει ΚΤΕΟ. Εξαιτίας αυτής της αδυναμίας διαχωρισμού, τα οχήματα της Καρπάθου υπόκεινται στη διαδικασία επιβολής προστίμου.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός
 
1.Εάν προτίθεται το Υπουργείο να εξαιρέσει τα οχήματα των μικρών νησιών του Ν. Αιγαίου από την επιβολή προστίμου λόγω έλλειψης πιστοποιημένης μονάδας ΚΤΕΟ στα νησιά αυτά.
 
2Εάν προτίθεται να επιταχύνει τη διαδικασία για τη χορήγηση πιστοποίησης από το Υπουργείο Μεταφορών στην κινητή μονάδα ΚΤΕΟ της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.
 
Ο ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας