Ο κ. Κόνσολας στην ερώτηση που κατέθεσε αναδεικνύει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα Γυμνάσια και τα Λύκεια, με τις ελλείψεις καθηγητών, στο Καστελόριζο και τη Χάλκη ενώ ήδη έχουμε διανύσει ένα μήνα στη νέα σχολική χρονιά.
Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου επισημαίνει :
 
«Oι οριζόντιες πολιτικές για τη νησιωτικότητα πρέπει να έχουν εφαρμογή στην εκπαίδευση.
 
Όσο δεν εφαρμόζονται, κάθε χρόνο, θα συζητάμε για τα κενά εκπαιδευτικών στα μικρά νησιά. Ένα μήνα μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις καθηγητών στα Γυμνάσια και Λύκεια των μικρών νησιών, το πιο οξύ πρόβλημα το αντιμετωπίζουν η Χάλκη και το Καστελόριζο.
 
Αν δεν αλλάξει ο τρόπος που προσεγγίζουμε το πρόβλημα, δεν πρόκειται να δοθεί λύση.
 
Η λύση δεν είναι να έχει την αίσθηση ο εκπαιδευτικός ότι η μετάθεση ή η τοποθέτησή του σε ένα νησί έχει τιμωρητικό χαρακτήρα αλλά ότι συνδέεται με ουσιαστικά κίνητρα και με μία νέα προοπτική.
 
Πρέπει να υπάρξει δέσμη κινήτρων για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε νησιά κάτω των 3.000 κατοίκων».
 
Το πλήρες κείμενο της επίκαιρης ερώτησης του κ. Κόνσολα έχει ως εξής:
 
E Π Ι Κ Α Ι Ρ Η     Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
 
Προς
Κύριο Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
 
ΘΕΜΑ: ”Παροχή κινήτρων για τους εκπαιδευτικούς που τοποθετούνται ή υπηρετούν στα νησιά κάτω των 3.000 κατοίκων”
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Ένα μήνα μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, υπάρχει πρόβλημα λειτουργίας στα Γυμνάσια και τα Λύκεια της Δωδεκανήσου από την έλλειψη καθηγητών.
 
Στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο Καστελορίζου υπάρχουν 8 κενές θέσεις καθηγητών (3 Φιλόλογοι, 2 Μαθηματικοί, 1 Φυσικός, 1 Πληροφορικής, 1 Θεολόγος) ενώ στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο Χάλκης υπάρχουν 7 κενές θέσεις καθηγητών (2 Μαθηματικοί, 1 Φυσικός, 1 Πληροφορικός, 1 Θεολόγος, 1 Αγγλικών, 1 Γαλλικών).
 
Ανάλογα προβλήματα καταγράφονται και σε άλλα σχολεία της Δωδεκανήσου και του Αιγαίου.
 
Είναι σαφές ότι πρέπει να υπάρξει μία άλλη προσέγγιση στο θέμα της τοποθέτησης και μετακίνησης εκπαιδευτικών στα σχολεία των μικρών νησιών.
 
Σε πρώτη φάση πρέπει να καλύπτονται κατά προτεραιότητα τα κενά εκπαιδευτικών στις βαθμίδες εκπαίδευσης των μικρών νησιών.
 
Κύρια, όμως, πρέπει να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μία βιώσιμη λύση σε ένα πρόβλημα, που επαναλαμβάνεται σε ετήσια βάση. Να δοθούν ουσιαστικά κίνητρα στους εκπαιδευτικούς που τοποθετούνται και υπηρετούν στα μικρά νησιά, κάτω των 3.000 κατοίκων. Να μην θεωρούν ότι η τοποθέτησή τους σε αυτά τα νησιά είναι δυσμενής εξέλιξη ή έχει τιμωρητικό χαρακτήρα.
 
Πρέπει να υπάρξουν κίνητρα, όπως της κάλυψης του κόστους στέγασης σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση, αλλά και μακροπρόθεσμα κίνητρα. Ένα από αυτά θα μπορούσε να είναι η επιδότηση πρώτης κατοικίας, στον τόπο που υπηρετούν, για τους εκπαιδευτικούς που δεσμεύονται να παραμείνουν στα μικρά νησιά και στις παραμεθόριες περιοχές, όπως προβλεπόταν με το Ν.2085/92.
 
Η παροχή των συγκεκριμένων κινήτρων, δεν θα βελτιώσει μόνο την κατάσταση αλλά και θα λειτουργήσει ευεργετικά για την οικονομική και κοινωνική ζωή των νησιών και των παραμεθόριων περιοχών.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
 
1. Εάν θα δοθεί άμεση λύση στο πρόβλημα με τις ελλείψεις καθηγητών στα νησιά της Δωδεκανήσου και αν προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλία για τη θέσπιση κινήτρων στους εκπαιδευτικούς που τοποθετούνται ή υπηρετούν σε νησιά κάτω των 3.000 κατοίκων.