Ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, με αφορμή την επιβολή τριετούς απαγόρευσης θήρας στις περιοχές Καρίνα, Μεροβίγλι, Ζάρες, Άργος, Μονές και Τράχηλος στην Κάλυμνο.


Ο κ. Κόνσολας επισημαίνει ότι είναι δεδομένη η ανάγκη προστασίας της πανίδας σε όλες τις περιοχές της χώρας από την ανεξέλεγκτη θήρα. Οι απαγορεύσεις και τα όρια που τίθενται, θα πρέπει, όμως, να εδράζονται σε αντικειμενικά και επιστημονικά κριτήρια γιατί, διαφορετικά, φτάνουμε στο άλλο άκρο.

Τονίζει ότι η νομιμοποιητική βάση μιας τέτοιας απόφασης δεν είναι επαρκής και σε αυτό συνηγορεί και η έγγραφη και τεκμηριωμένη διαμαρτυρία της Α΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης και Δωδεκανήσου.

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου αναφέρει ότι δεν υπάρχουν αξιόπιστα και συγκεκριμένα στοιχεία που να καταδεικνύουν μείωση του πληθυσμού της νησιωτικής πέρδικας στην περιοχή, από τη στιγμή, μάλιστα, που δεν έχουν τηρηθεί ιστορικά στοιχεία καταγραφής στην Κάλυμνο και τονίζει ότι η Κυνηγετική Ομοσπονδία σε συνεργασία με τον Κυνηγετικό Σύλλογο Καλύμνου έχουν δεσμευθεί για την υλοποίηση διαχειριστικού σχεδίου, που περιλαμβάνει την εκτέλεση έργων για την ενίσχυση του πληθυσμού της πέρδικας αλλά και πρωτόκολλα απελευθέρωσης.

Επισημαίνει, μάλιστα, ότι η συγκεκριμένη απαγόρευση θήρας επιβλήθηκε σε μία περιοχή που υπάρχει ανεξέλεγκτη βόσκηση, κάτι που, εκ των πραγμάτων, θα έπρεπε να έχει τεθεί ως πρώτη και κύρια προτεραιότητα για την προστασία της πανίδας και ζητά την επανεξέταση της απόφασης.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα.

15.09.2017, ΕΡΩΤΗΣΗ_ΤΡΙΕΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΘΗΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ