Ο Βουλευτής αναφέρεται σε υπαρκτές και δεδομένες ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν και επισημαίνει ότι το Κέντρο Διαφοροδάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) στην Κάλυμνο καλύπτει τις ανάγκες μαθητών από την Κάλυμνο, τη Λέρο, την Πάτμο, την Αστυπάλαια, τους Λειψούς, το Αγαθονήσι και τους Αρκιούς.
 
Ο Μάνος Κόνσολας ζητά την τοποθέτηση δασκάλων, φιλολόγων, νηπιαγωγού, μαθηματικού, ψυχολόγων, κοινωνικού λειτουργού και λογοθεραπευτή.
 
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα.
 
Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2016
                                                  
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Κύριο Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
 
ΘΕΜΑ: «ʼμεση κάλυψη των αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό αλλά και σε εκπαιδευτικό προσωπικό Ειδικής Αγωγής του ΚΕΔΔΥ Καλύμνου»
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Το Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) στην Κάλυμνο επιτελεί σημαντικό έργο, όπως όλα τα αντίστοιχα κέντρα σε όλη την Ελλάδα.
 
Αξιολογεί, διερευνά και διαπιστώνει τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών με αναπηρία και των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, νησιών όπως η Κάλυμνος, η Λέρος, η Πάτμος, η Αστυπάλαια, οι  Λειψοί, το Αγαθονήσι και οι Αρκιοί με μαθητικό πληθυσμό 5.000 περίπου παιδιών.
 
Με βάση το οργανόγραμμα της λειτουργίας του το ΚΕΔΔΥ Καλύμνου θα έπρεπε να είναι στελεχωμένο με εκπαιδευτικό προσωπικό αλλά  και εκπαιδευτικό προσωπικό ειδικής αγωγής.
 
Είναι αναγκαία συνθήκη για να προχωρήσει στις αξιολογήσεις των μαθητών και να μειωθεί η λίστα αναμονής αλλά και για να αναπτύξει δράσεις προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας.
 
Οι ανάγκες για τη φετινή χρονιά είναι δεδομένες και απαιτείται η άμεση στελέχωση του Κέντρου, προκειμένου να μην υπάρχουν προβλήματα στη λειτουργία του.
 
Συγκεκριμένα, θα πρέπει να καλυφθούν οι εξής θέσεις:
 
Δάσκαλοι (ΠΕ 70 ή 71) : 2 θέσεις
Φιλόλογοι (ΠΕ 02.50): 2 θέσεις
Νηπιαγωγοί (ΠΕ 60 ή 61): 1 θέση
Μαθηματικοί (ΠΕ 03.50): 1 θέση
Ψυχολόγοι (ΠΕ 23): 2 θέσεις
Κοινωνικοί Λειτουργοί (ΠΕ 30): 2 θέσεις
Λογοθεραπευτής (ΠΕ 26 ή ΠΕ 21): 1 θέση
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
 
1.Αν στις προθέσεις του Υπουργείου Παιδείας είναι η άμεση κάλυψη των ανωτέρω ειδικοτήτων σε εκπαιδευτικό προσωπικό αλλά και σε εκπαιδευτικό προσωπικό ειδικής αγωγής. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την κάλυψη των συγκεκριμένων θέσεων; 
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
 
Μάνος Κόνσολας
 
Βουλευτής Δωδεκανήσου