Με ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Στυλιανίδη, ο κ. Κόνσολας αναφέρεται στις δραματικές ελλείψεις προσωπικού σε αυτούς τους Δήμους, πολλοί εκ των οποίων λειτουργούν με έναν υπάλληλο και χωρίς προσωπικό για ουσιώδεις υπηρεσίες όπως είναι η ύδρευση ή η καθαριότητα.
 
Ο Μάνος Κόνσολας επισημαίνει επίσης το αυτονόητο: ότι σε αυτά τα μικρά νησιά δεν υπάρχουν άλλες δημόσιες διοικητικές δομές και υπηρεσίες από τις οποίες θα μπορούσαν να ενισχυθούν οι Δήμοι, μέσω μετατάξεων.
 
Αναφερόμενος στο θέμα, ο Βουλευτής τονίζει :
 
” Οι οριζόντιες γενικεύσεις του Καλλικράτη, προσπέρασαν τα προβλήματα των μικρών νησιωτικών δήμων. Τους αποψίλωσαν από το ελάχιστο και αναγκαίο προσωπικό για τη λειτουργία τους.
 
Υπάρχουν δήμοι που λειτουργούν με έναν υπάλληλο, χωρίς οδηγό απορριμματοφόρου, χωρίς υπάλληλο για την ύδρευση.
Μιλάμε για οριακές καταστάσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα.
 
Οι μικροί νησιωτικοί δήμοι έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες, δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζονται οι άλλοι δήμοι ή άλλες υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
 
Πρότεινα να εξαιρεθούν από το νόμο που καταργεί τις κενές οργανικές θέσεις αλλά και από την αναλογία προσλήψεων-συνταξιοδοτήσεων ή αποχωρήσεων που ισχύει για τους άλλους δήμους και το δημόσιο τομέα.
 
Οι όποιες εξαιρέσεις πρέπει να γίνουν, και αποτελούν και προτάσεις μου προς τον Υπουργό, δεν συνιστούν εκτροπή από τις αρχές της δημοσιονομικής εξυγίανσης και πειθαρχίας. Πρόκειται για πολύ μικρό αριθμό νησιωτικών δήμων και για το ελάχιστο προσωπικό που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία τους και την παροχή υπηρεσιών προς τους κατοίκους. ”
 
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του κ. Κόνσολα έχει ως εξής:
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Η εφαρμογή του ν.3852/2012, του γνωστού ως σχέδιο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, δημιούργησε μεγάλα και δυσεπίλυτα προβλήματα στους νησιωτικούς δήμους, ιδιαίτερα στα μικρά νησιά του Αιγαίου. Οι οριζόντιες πρακτικές και γενικεύσεις που κυριάρχησαν, στο συγκεκριμένο νομοθέτημα, οδήγησαν τους δήμους των μικρών νησιών του Αιγαίου σε οριακές καταστάσεις, σε ότι αφορά τη λειτουργία τους αλλά και την παροχή υπηρεσιών προς τους κατοίκους.
 
Ο ν.4024/2011 προχώρησε στην κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων που υπήρχαν σε αυτούς τους δήμους. Σε συνδυασμό με τις συνταξιοδοτήσεις και την απαγόρευση των προσλήψεων, οδήγησαν στην αποψίλωση των δήμων από προσωπικό.
 
Υπάρχουν δήμοι, στα μικρά νησιά του Αιγαίου, που λειτουργούν με ένα μόνο διοικητικό υπάλληλο. Οι Δήμοι στην Κάσο, στους Λειψούς, στη Χάλκη, στο Αγαθονήσι, στη Φολέγανδρο και σε άλλα νησιά αδυνατούν πλέον να λειτουργήσουν και να προσφέρουν υπηρεσίες στους πολίτες.
 
Δεν υπάρχουν οδηγοί για τα απορριμματοφόρα, υπάλληλοι για την ύδρευση. Οι Δήμοι στα μικρά νησιά, λειτουργούν με την προσωπική εργασία και την εθελοντική προσφορά Δημάρχων και δημοτικών συμβούλων.
 
Είναι όμως σαφές ότι αυτή η προσφορά δεν μπορεί να καλύπτει τις αβελτηρίες και τις γενικεύσεις του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, που δεν υπολόγισε τις ιδιαιτερότητες των νησιωτικών Δήμων και τους άφησε χωρίς προσωπικό, με αποτέλεσμα να καθίσταται επισφαλής η λειτουργία τους.
 
Οι Δήμοι αυτοί βρίσκονται σε οριακό σημείο αφού ακόμα και τα ΝΠΔΔ ,που καταργήθηκαν σε αυτά τα νησιά, δεν διέθεταν μόνιμους υπαλλήλους για να μεταταγούν στο Δήμο. Οφείλω επίσης να επισημάνω ότι σε αυτά τα νησιά δεν υπάρχουν άλλες δημόσιες διοικητικές δομές για να μπορούν να γίνουν μετατάξεις προσωπικού προς τους Δήμους.
 
ʼμεσα, το Υπουργείο Εσωτερικών. οφείλει να δώσει μόνιμη, βιώσιμη και αξιόπιστη λύση στα προβλήματα υποστελέχωσης και λειτουργίας αυτών των Δήμων, μέσα από μία επικείμενη και ευρεία νομοθετική παρέμβαση.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
 
1.Εάν προτίθεται να εξαιρέσει τους Δήμους των μικρών νησιών του Αιγαίου από την εφαρμογή του ν.4024/2011 που καταργεί τις οργανικές θέσεις των ΟΕΥ.
 
2.Εάν στις προθέσεις του Υπουργείου είναι η εξαίρεση των Δήμων αυτών από την αναλογία προσλήψεων-συνταξιοδοτήσεων που ισχύει για όλους τους άλλους Δήμους και το δημόσιο τομέα, με δεδομένο ότι μιλάμε για μικρό αριθμό Δήμων, η λειτουργία των οποίων απαιτεί ελάχιστους υπαλλήλους.
 
Ο ερωτών Βουλευτής
 
Μάνος Ν. Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου