Η έξαρση της παράνομης μετανάστευσης στο Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα, απαιτεί την ενίσχυση με μέσα, υποδομές και με παράλληλη ενίσχυση του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος το οποίο καταβάλλει τεράστια προσπάθεια για να ελέγξει την παράνομη μετανάστευση, αλλά και να διεκπεραιώσει επιχειρήσεις διάσωσης.
Είναι το ελάχιστο και το αυτονόητο που πρέπει να γίνει σε συνδυασμό με την κάλυψη των κενών θέσεων στις υποστελεχωμένες υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος στα Δωδεκάνησα.
 
Στην Τήλο, παρά τις υποσχέσεις που έχουν δοθεί κατά καιρούς, ο Λιμενικός Σταθμός του νησιού δεν διαθέτει πλωτό σκάφος προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί σε έκτακτες συνθήκες και ανάγκες και σε περιστατικά.
 
Είναι χαρακτηριστικό ότι αναγκάζεται να «επιστρατεύσει» ιδιωτικά και αλιευτικά σκάφη σε περίπτωση που απαιτηθεί παρέμβασή του στο θαλάσσιο χώρο. Ήδη, μέσα στο χρόνο αυτό υπήρχαν 13 περιστατικά, κατά τα οποία απαιτήθηκε η παρέμβαση με πλωτό μέσο, στο χώρο ευθύνης του Λιμενικού Σταθμού Τήλου.
 
Με αυτές τις συνθήκες, είναι σαφές ότι ο Λιμενικός Σταθμός Τήλου δεν έχει τα μέσα για να ανταποκριθεί, πλήρως, στα καθήκοντά του, να αντιμετωπίσει την παράνομη μετανάστευση και να συμμετάσχει σε επιχειρήσεις διάσωσης και ασφάλειας των θαλάσσιων συνόρων.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
 
1. Εάν γνωρίζει το πρόβλημα και αν προτίθεται να ενισχύσει το Λιμενικό Σταθμό Τήλου με ένα πλωτό σκάφος του Λ.Σ., το αναγκαίο προσωπικό για τη λειτουργία του αλλά και τις αναγκαίες πιστώσεις για τη συντήρηση και την κίνησή του.
 
Ο ερωτών Βουλευτής