Κύριοι Υπουργοί
 
Με το έργο ”Σύζευξις Ι” διασυνδέθηκαν τηλεπικοινωνιακά, 4.500 περίπου κτήρια που στεγάζουν υπηρεσίες του δημοσίου με αποτέλεσμα να βελτιωθεί  η εξυπηρέτηση των πολιτών και να μειωθεί το κόστος που δαπανούσαν οι συγκεκριμένες υπηρεσίες του δημοσίου για τις τηλεπικοινωνιακές τους ανάγκες.
 Εδώ και πολύ καιρό εκκρεμεί η διαγωνιστική διαδικασία και η υλοποίηση του έργου ”Σύζευξις ΙΙ” που θα διασυνδέσει τηλεπικοινωνιακά τα υπόλοιπα κτήρια και τις υπηρεσίες του δημοσίου, που υπολογίζονται σε 34.000 περίπου, μειώνοντας στο ήμισυ το κόστος που καταβάλει σήμερα το δημόσιο για να καλύψει τις τηλεπικοινωνιακές του ανάγκες.
Υπολογίζεται ότι το Δημόσιο δαπανά για τις τηλεπικοινωνιακές του ανάγκες πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ ετησίως ενώ με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου το κόστος θα μειωθεί στα 150 εκατομμύρια ευρώ, ενδεχομένως και λιγότερο.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η μείωση του τηλεπικοινωνιακού κόστους, που αφορά, τις δημόσιες υπηρεσίες αποτελεί και μνημονιακή υποχρέωση της χώρας, με αποτέλεσμα αν αυτή δεν εκπληρωθεί να αναζητηθεί από άλλες πηγές το ποσό που έχει υπολογιστεί ότι θα εξοικονομηθεί.
Επιπρόσθετα, με το ”Σύζευξις ΙΙ” θα αναβαθμιστεί η ευρυζωνικότητα του ”Σύζευξις Ι”, οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες ενώ θα γίνει εφικτό να προστεθούν και νέες πρωτοποριακές υπηρεσίες που θα εξυπηρετούν τον πολίτη, άμεσα, γρήγορα και χωρίς να επισκέπτεται τις υπηρεσίες του δημοσίου.
 
 
Κατόπιν των ανωτέρω
 
Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί
 
1. Σε πιο στάδιο βρίσκεται η διαγωνιστική διαδικασία για το ”Σύζευξις ΙΙ” και πότε τοποθετείται η υλοποίηση και ολοκλήρωση του έργου.
2. Που οφείλεται η καθυστέρηση που έχει προκληθεί.
3. Με δεδομένο ότι στο Μνημόνιο 2 έχει προϋπολογιστεί μείωση του κόστους των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του δημοσίου κατά 160 εκατομμύρια ευρώ, μέσω του ”Σύζευξις ΙΙ, τι θα συμβεί αν παραταθεί η καθυστέρηση υλοποίησης του έργου;