Οι δύο βουλευτές επισημαίνουν ότι η μείωση του επενδυτικού προγράμματος της ΔΕΗ στον τομέα της συντήρησης, εκσυγχρονισμού και επέκτασης δικτύων διανομής αλλά και στη συρρίκνωση του κατασκευαστικού τους έργου, απειλούν την ομαλή ηλεκτροδότηση της χώρας.
 
Οι βουλευτές αναφέρονται και στην ανάγκη διασύνδεσης των νησιών με την Ηπειρωτική Ελλάδα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ενεργειακή τους επάρκεια και αυτονομία.
 
Ζητούν, άμεσα, μέτρα για να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην ομαλή ηλεκτροδότηση αλλά και την εκπόνηση και υλοποίηση ενός προγράμματος ενίσχυσης των δικτύων διανομής ηλεκτρικού ρεύματος στις νησιωτικές περιοχές.
 
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης των κ.κ. Κόνσολα και Μιχελάκη έχει ως εξής:
 
Ερώτηση 
 
Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής κ. Ευάγγελο Λιβιεράτο
 
Θέμα : «Απειλούν την ομαλή ηλεκτροδότηση της χώρας τα εντεινόμενα προβλήματα του δικτύου διανομής της ΔΕΗ» 
 
Κύριε Υπουργέ, 
 
Τα σοβαρά χρηματοδοτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΔΕΗ  έχουν οδηγήσει στη δραστική μείωση του επενδυτικού της προγράμματος στον τομέα της συντήρησης, εκσυγχρονισμού και επέκτασης δικτύων διανομής και στη συρρίκνωση του σχετικού κατασκευαστικού της έργου σε ποσοστό 40% μόνο κατά την τελευταία διετία.
 
Όμως η ανωτέρω δραματική συρρίκνωση των έργων κατασκευής δικτύων διανομής της ΔΕΗ, συνοδεύεται από αλυσιδωτές αρνητικές επιπτώσεις για την εθνική μας οικονομία, δεδομένου ότι αποδυναμώνεται ο στρατηγικός μας στόχος να διεκδικήσουμε κομβικό ρόλο στο χώρο της ενέργειας και αποθαρρύνονται σοβαροί υποψήφιοι επενδυτές του ενεργειακού κλάδου, με προφανή συνέπεια το να διακυβεύεται η ίδια η αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. 
 
Εάν μάλιστα συνεχιστεί με τους υπάρχοντες ρυθμούς η απαξίωση του δικτύου διανομής της ΔΕΗ, ελλοχεύει ο κίνδυνος να διαταραχθεί στο προσεχές μέλλον ακόμη και η ομαλή παροχή ρεύματος προς τα ελληνικά νοικοκυριά, γυρνώντας τη χώρα μας σε άλλες εποχές. 
 
Αποτελεί κοινό μυστικό ότι το υφιστάμενο σύστημα διανομής ηλεκτρικού ρεύματος αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα τις ώρες αιχμής καθώς σημαντικό τμήμα των 230.000 χιλιομέτρων δικτύου και των 155.000 υποσταθμών μέσης τάσης έχουν υπερβεί την τριακονταπενταετία από την κατασκευή τους, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες της σύγχρονης ενεργειακής αγοράς. 
 
Η κατάσταση δε επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο από την στροφή χιλιάδων νοικοκυριών σε μορφές θέρμανσης βασισμένες στην ηλεκτρική ενέργεια – με αφορμή την εξίσωση των ειδικών φόρων πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης – γεγονός που σε πολλές περιφέρειες της χώρας ήδη δοκιμάζει τις αντοχές του συστήματος
 
Περαιτέρω το πρόγραμμα τακτικής συντήρησης και ενίσχυσης του δικτύου έχει αποδυναμωθεί σε σημαντικό βαθμό εξαιτίας της οικονομικής στενότητας της επιχείρησης, ενώ παράλληλα τα λιγοστά αποθέματα των αναγκαίων υλικών στις αποθήκες της ΔΕΗ, όπως στύλοι, αγωγοί χαλκού και καλώδια, δεν επαρκούν ούτε για τις περιπτώσεις ανάγκης. 
Με τα δεδομένα αυτά οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ακόμη και η συνήθης αύξηση της κατανάλωσης στις ώρες αιχμής ενδέχεται να προκαλέσει πτώση τάσης και διακοπές ρεύματος, με τους προφανείς κινδύνους που αυτές συνεπάγονται. 
 
Η προβληματική αυτή κατάσταση επιδεινώνεται έτι περαιτέρω με αφορμή τα συχνά κρούσματα κλοπής υλικών του δικτύου, από οργανωμένα κυκλώματα λαθρεμπορίας χαλκού και άλλων μετάλλων, τα οποία τον τελευταίο καιρό έχουν αυξηθεί σε ανησυχητικό βαθμό. 
 
Όμως μία από τις σοβαρότερες συνέπειες των προβλημάτων του δικτύου διανομής της ΔΕΗ είναι ότι ορισμένα έργα – σταθμός για την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, όπως η συμμετοχή της Ελλάδας στην κατασκευή των διαπεριφερειακών δικτύων της Μεσογείου, η ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών με την ηπειρωτική Ελλάδα και ο εκσυγχρονισμός του σιδηροδρομικού μας δικτύου, προϋποθέτουν την ενίσχυση και την ομαλή λειτουργία των δικτύων διανομής.
 
Ειδικά σε ό, τι αφορά στις τουριστικές περιοχές της χώρας και κυρίως στη νησιωτική Ελλάδα, η έλλειψη διασύνδεσης με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και το πεπαλαιωμένο δίκτυο διανομής, έχουν ως συνέπεια την αδυναμία επαρκούς κάλυψης των αυξημένων λόγω της υψηλής τουριστικής κίνησης αναγκών.
 
Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος και τον κίνδυνο απαξίωσης του στρατηγικού μας σχεδιασμού για την τόνωση του τουρισμού – που αποτελεί σημαντικό μοχλό ανάπτυξης, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ελλάδας και βασικό κλάδο εισροής συναλλάγματος – την ώρα που γειτονικές ανταγωνίστριες χώρες, όπως η Τουρκία και η Κροατία, επενδύουν στην ενίσχυση των δικτύων ενέργειας δίνοντας έμφαση στις τουριστικές τους περιοχές.
 
Στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια επενδύονται δισεκατομμύρια ευρώ σε εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, σταθμούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, “έξυπνους” ηλεκτρονικούς μετρητές, ηλεκτροκίνηση, διασυνδέσεις νησιών κ.λπ. και όμως οι επενδύσεις αυτές κινδυνεύουν να απαξιωθούν πλήρως χωρίς αξιόπιστο δίκτυο διανομής χαμηλότατου κόστους κατασκευής, που αποτελεί τον συνδετικό ιστό των παραπάνω σημαντικότατων επενδύσεων.    
 
Επιπρόσθετα αξίζει να τονιστεί ότι στον τομέα της κατασκευής δικτύων απασχολούνται άμεσα και έμμεσα σε συγγενείς ειδικότητες παροχής υπηρεσιών και προμήθειας υλικών χιλιάδες εργαζόμενοι. 
Είναι λοιπόν προφανές ότι η περαιτέρω περικοπή του προγράμματος κατασκευής δικτύων διανομής θα ωθήσει στην ανεργία σημαντικό ποσοστό του παραπάνω εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. 
 
Επειδή με αφορμή τα προαναφερθέντα προβλήματα το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας κινδυνεύει να καταστεί ανεπαρκές και αναξιόπιστο, με ό, τι αυτό συνεπάγεται για την ομαλή ηλεκτροδότηση επιχειρήσεων και νοικοκυριών, 
 
Επειδή ο αγώνας της κυβέρνησης για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των ξένων προς τη χώρα μας και για την προσέλκυση  επενδύσεων είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την εύρυθμη και αξιόπιστη λειτουργία του τομέα της ενέργειας,  
 
Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε κ. Υπουργέ :
 
 
Ποια είναι η θέση σας για το ανωτέρω ζήτημα ;
 
Τι θα πράξετε για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας ;
 
Ποια άμεσα και δραστικά μέτρα θα λάβετε για την πρόληψη των σοβαρών ζημιών, οι οποίες συνήθως προκαλούνται μετά από την πτώση τάσης και τη διακοπή ηλεκτροδότησης, εξαιτίας των προβλημάτων του δικτύου διανομής ;
 
Ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου για την ενίσχυση των δικτύων διανομής στις τουριστικές περιοχές και ιδίως στα νησιά, τα οποία δέχονται εξαιρετικά υψηλό αριθμό τουριστών και αδυνατούν να καλύψουν τις αυξημένες ενεργειακές τους ανάγκες ;