που οι δαπάνες της μισθοδοσίας τους καλύπτονται από το Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τη μισθοδοσία τους. 
 
Αντιλαμβάνεστε ότι σε εποχή κρίσης, αυξημένων και πιεστικών υποχρεώσεων αλλά και οικονομικής δυσπραγίας, οι άνθρωποι αυτοί αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης. 
 
Η ανησυχία τους εντείνεται και από το γεγονός ότι δεν έχουν πάρει ακόμα αντίγραφο των υπογεγραμμένων συμβάσεων τους, παρά το γεγονός ότι συμπλήρωσαν και απέστειλαν τις σχετικές φόρμες συμβάσεων στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
 
Επιπρόσθετα, ενώ στη σύμβαση προβλεπόταν ότι οι συγκεκριμένοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί θα συμπλήρωναν ένα ερωτηματολόγιο μεταξύ της 20ης  και 23ης ημέρας κάθε μήνα, μέχρι σήμερα δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο ούτε υπάρχει κάποια αντίστοιχη ενημέρωση.
 
Είναι επιτακτική ανάγκη να λυθεί το πρόβλημα που έχει ανακύψει, να καταβληθούν τα δεδουλευμένα των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών στις περιφέρειες Ν. Αιγαίου και Στ. Ελλάδας και να τους δοθούν υπεύθυνες απαντήσεις για το θέμα των συμβάσεών τους, αλλά και του ερωτηματολογίου που αναφέρεται ως συμβατική τους υποχρέωση. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
 
1.     Εάν γνωρίζει το πρόβλημα που έχει ανακύψει και σε τι οφείλεται αυτό. 
 
2. Πότε θα καταβληθούν οι μισθοδοσίες που οφείλονται στους συγκεκριμένους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.