* Ρεπορτάζ της Καθημερινής σχετικά με το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού για την αναμόρφωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού-16.7.20

 

Την επόμενη μέρα για τον τουρισμό σχεδιάζει το Υπουργείο Τουρισμού μέσα από ένα νομοσχέδιο με αναπτυξιακή στόχευση.

Ο Υφυπουργός Τουρισμού κ.Μάνος Κόνσολας έχει ήδη ολοκληρώσει τη διαμόρφωση του πρώτου νομοσχεδίου που στοχεύει να βάλει όλες τις Περιφέρειες της χώρας στο χάρτη της τουριστικής ανάπτυξης.

Μέσα από την αναμόρφωση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού, ο κ.Κόνσολας φιλοδοξεί να προωθήσει μια κορυφαία θεσμική παρέμβαση που υπηρετεί την ιδέα της Πολυκεντρικής Τουριστικής Ανάπτυξης.

Μέχρι σήμερα, οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού αποτελούσαν έναν γραφειοκρατικό μηχανισμό που περιοριζόταν στους ελέγχους σε τουριστικές επιχειρήσεις.

Με το νομοσχέδιο Κόνσολα το οποίο έχει ήδη κατατεθεί στο Μαξίμου προς έγκριση οι 14 Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού μετατρέπονται σε κέντρα προσέλκυσης και προώθησης επενδυτικών πρωτοβουλιών,  αλλά και στρατηγεία τουριστικής ανάπτυξης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Αυτή τη στιγμή υπάρχει η εξής στρέβλωση: σε πέντε μόνο  περιφέρειες στη χώρα μας έχει συγκεντρωθεί το 87% της κίνησης και της δραστηριότητας στον Τουρισμό. Στην πρώτη θέση είναι το Νότιο Αιγαίο με 22%, ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία με 20%, η Κρήτη με 19% , η Αττική με 14% και τα Ιόνια Νησιά με 11%.

Ο στόχος του νομοσχεδίου είναι να βάλει τις όλες τις περιφέρειες της χώρας στο χάρτη της τουριστικής ανάπτυξης, και τα κυριότερα σημεία του, περιλαμβάνουν:

-Τη  δημιουργία οργανωτικής δομής προώθησης των επενδύσεων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σε όλες τις  Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού

-Τη  μελέτη και διαμόρφωση κινήτρων επιχειρηματικής δραστηριότητας στον περιφερειακό τουριστικό τομέα και η δημιουργία Μονάδας One stop shop για τις τουριστικές επενδύσεις σε κάθε περιφέρεια.

-Την υποβοήθηση δημιουργίας clusters με τη συμμετοχή δημόσιων, ιδιωτικών και μη κερδοσκοπικών φορέων και της διασύνδεσης  των τουριστικών επιχειρήσεων με τους τοπικούς παραγωγούς και τις τοπικές επιχειρήσεις του πρωτογενούς και του δευτερογενούς τομέα.

-Την  επιλογή ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού  και η αξιοποίησή τους σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και ειδικότερα του πολιτιστικού, ιστορικού, ιατρικού, αθλητικού

, γαστρονομικού και επιχειρηματικού τουρισμού, καθώς και του τουρισμού πόλης και του συνεδριακού τουρισμού

-Την προσαρμογή και ένταξη του τουρισμού στην ψηφιακή οικονομία με την ανάπτυξη υποδομών στο σύνολο των υπηρεσιών .

-Τη δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος , στο οποίο θα καταχωρούνται όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα που αφορούν τη λειτουργία και τη διαχείριση των δράσεων σε όλους τους επιχειρηματικούς-διοικητικούς τομείς του Υπουργείου Τουρισμού σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

-Τη θέσπιση “Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Προώθησης Επενδυτικών Σχεδίων” στις τουριστικές περιοχές της χώρας, που θα υπάγεται στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού και θα εποπτεύεται από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου.

-Την ίδρυση και στελέχωση  στο Υπουργείο Τουρισμού Μητρώου Επιθεωρητών-Ελεγκτών, που θα υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής.

-Στην εκπόνηση στρατηγικών σχεδίων τουριστικής ανάπτυξης από τους Δήμους και τις Περιφέρειες καθίσταται αναγκαία προκειμένου τα σχέδια αυτά να ενταχθούν στα προγράμματα του Εθνικού Σχεδιασμού ΕΣΠΑ και ΠΕΠ.

Μέσα από αυτό το νομοσχέδιο , διαφαίνεται ο στόχος της μετάβασης σε ένα νέο, ανθεκτικό και ανταγωνιστικό μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης, που θα επικεντρώνεται στην  στροφή στην ποιότητα , στην επένδυση στην πράσινη τουριστική οικονομία, στην προσέλκυση επισκεπτών υψηλού εισοδήματος με επενδύσεις μεγάλης κλίμακας και στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των τουριστικών επιχειρήσεων.