Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να καταθέσω και εγώ δύο προτάσεις που μπορεί να τύχουν ευρείας συμφωνίας και συναίνεσης.
 
Και οι δύο σχετίζονται με την  αναγκαιότητα ενίσχυσης του τριγώνου της γνώσης και της μετατροπής του σε θεμέλιο λίθο του νέου αναπτυξιακού προτύπου για τη χώρα.
 
‘Έχουμε να καλύψουμε πολύ έδαφος και απαιτείται ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια προκειμένου η χώρα μας να προσεγγίσει τον ετήσιο στόχο του 3% του ΑΕΠ  για τη συμβολή στην έρευνα και στην καινοτομία.
 
Η αφετηρία μας σήμερα βρίσκεται 0,67% για δαπάνες επιστημονικής έρευνας.
 
 Η απόσταση μέχρι το 3% είναι  μεγάλη αλλά δεν είναι ακατόρθωτο να καλυφθεί.
 
Βλέπουμε ότι έχει γίνει συνείδηση, πλέον, ότι η ανταγωνιστικότητα και η προοπτική της χώρας συνδέονται με την επένδυση στην έρευνα και στην καινοτομία.
 
Για αυτό δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για να ενισχυθεί η αμφίδρομη σχέση που πρέπει να έχουν τα ερευνητικά κέντρα με την παραγωγική διαδικασία και την πραγματική οικονομία.
 
Το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα HORIZON 2020, που θα χρηματοδοτήσει με 80 δις ευρώ τα κράτη-μέλη για την έρευνα, αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για τη χώρα μας αλλά και για ερευνητικά κέντρα που έχουν μια εξωστρεφή παρουσία και δραστηριότητα.
 
Θα ήθελα να τονίσω ότι υπάρχουν ερευνητικά κέντρα με διακριτή και σημαίνουσα δραστηριότητα.
 
Ένα από αυτά είναι το ΕΛΚΕΘΕ.
 
Εκεί μέχρι σήμερα, το ερευνητικό έργο, σε κάποιες περιπτώσεις  ήταν δέσμιο της γραφειοκρατίας και των αγκυλώσεων που την συνοδεύουν.
 
Θαλάσσια ή υποθαλάσσια έρευνα σημαίνει παραμονή πολλές ώρες και πολλές μέρες στη θάλασσα, σε ερευνητικά σκάφη.
 
Σημαίνει ότι δεν υπάρχει το σύνηθες ωράριο της δημόσιας υπηρεσίας αλλά υπερωριακή απασχόληση, ακόμα και τις νυχτερινές ώρες, για τις ανάγκες του ερευνητικού έργου.
 
Πέρα βέβαια από τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στα ερευνητικά σκάφη και την επικινδυνότητα της εργασίας.
 
Κι, όμως, μέσα σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες, το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό του ΕΛΚΕΘΕ δεν δικαιούταν υπερωριακής αμοιβής ούτε και εντασσόταν στα σχετικά επιδόματα των πλωτών μέσων και της ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας.
 
Πρέπει, επίσης, να τονίσω ότι σε μια τέτοια περίπτωση δεν θα υπήρχε η παραμικρή επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό αφού οι δαπάνες καλύπτονται από τα ερευνητικά προγράμματα.
 
Μέσα από μια νομοθετική πρωτοβουλία, σε αυτό το νομοσχέδιο, πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ανάγκη άρσης αυτής της στρέβλωσης, εφόσον οι δαπάνες των επιδομάτων και της υπερωριακής απασχόλησης δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά καλύπτονται από τα ερευνητικά προγράμματα.
 
Θα αναφέρω μία ακόμα στρέβλωση που πρέπει να αντιμετωπιστεί.
 
Θέλουμε να διατηρήσουμε στην Ελλάδα  ή ακόμα και να επαναπατρίσουμε λαμπρά και σπουδαία μυαλά που δραστηριοποιούνται στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας.
 
Αυτό, όμως, δεν μπορεί να γίνει με τους σημερινούς όρους, με τις αμοιβές που υπάρχουν στο δημόσιο και με τη διαδικασία πρόσληψης από το ΑΣΕΠ.
 
Για να μην παρεξηγηθώ αναφέρομαι σε προσλήψεις που πρέπει να κάνουν τα Ερευνητικά Κέντρα και οι αμοιβές των εργαζόμενων δεν προέρχονται από τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά επιβαρύνουν πιστώσεις ερευνητικών προγραμμάτων.
 
Σε μια τέτοια περίπτωση, και στην αποκλειστική και δεσμευτική διάταξη που θα συνδέεται με το γεγονός ότι δεν έχουμε επιβάρυνση του δημοσίου και του κρατικού προϋπολογισμού, εκτιμώ ότι πρέπει να εξαιρεθούν τα ερευνητικά κέντρα από τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ.
 
Επαναλαμβάνω, για αυτή και μόνο την περίπτωση.
 
Υπάρχει μία ακόμα περίπτωση που θα ήθελα να παρακαλέσω τον κ. Υπουργό να τη λάβει υπόψιν του, εξίσου σημαντική με τις δύο προαναφερόμενες.
 
Υπάρχει το ειδικό επιστημονικό προσωπικό του Δημοσίου, ένα ανθρώπινο δυναμικό υψηλής κατάρτισης.
 
Είναι σημαντικό ότι τους δίνεται η δυνατότητα να αξιολογηθούν, ως ερευνητές, εφόσον διαθέτουν φυσικά τα συγκεκριμένα, αναγκαία  προσόντα.
 
Εκτιμώ όμως, και οφείλετε να το συνυπολογίσετε, κ. Υπουργέ, ότι εφόσον τους δίνετε το δικαίωμα να αξιολογηθούν ως ερευνητές πρέπει να τους δώσετε τη δυνατότητα να μπορούν να καλύπτουν και τις ανάγκες ΔΕΠ στα Πανεπιστήμια. 
 
Και με δεδομένο ότι δεν υπάρχει επιβάρυνση και σε αυτή την περίπτωση, για τον κρατικό προϋπολογισμό.
 
Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,
 
Είναι βέβαιο ότι στη συζήτηση επί των άρθρων θα έχουμε την δυνατότητα να αναλύσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες το νομοσχέδιο, αλλά και να συμβάλουμε όλοι με ιδέες και διορθωτικές προτάσεις στη βελτίωση και στον εμπλουτισμό αυτού του νέου θεσμικού πλαισίου για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία.
 
Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι υπάρχει ένας κοινός τόπος ευρύτερων συγκλίσεων.
 
Η δική μας πρόθεση είναι η υπερψήφιση του νομοσχεδίου επί της αρχής.
 
Ο κοινός στόχος, όμως, πρέπει να είναι η συμφωνία στην Εθνική Στρατηγική για τη μετατροπή της έρευνας , της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας σε πυλώνα του νέου αναπτυξιακού προτύπου της χώρας.
 
Ευχαριστώ.