Ο κ. Κόνσολας θεωρεί ότι υπάρχει επαρκές χρονικό διάστημα, μέχρι την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, για να θωρακιστεί το νησί που τα 6 τελευταία χρόνια βρέθηκε αντιμέτωπο με καταστροφικές πυρκαγιές πληρώνοντας βαρύτατο τίμημα.
 
Πέρα από την άμεση ενίσχυση του προσωπικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο νησί, ο κ. Κόνσολας, ζητά τη μόνιμη στάθμευση δύο πυροσβεστικών αεροπλάνων στο αεροδρόμιο των Μαριτσών, κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, προκειμένου να παρέμβουν άμεσα, αν παραστεί ανάγκη.
 
Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου τονίζει, επίσης, την παλαιότητα του στόλου των οχημάτων που χρησιμοποιεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου, 17 εκ των οποίων χρονολογούνται από τις δεκαετίες του ’70 και του ’80. Επισημαίνει ότι απαιτείται η άμεση ενίσχυση του στόλου με νέα και σύγχρονα οχήματα.
 
Σε δήλωσή του ο κ. Κόνσολας αναφέρει:
 
«Έγκαιρα πρέπει να προχωρήσουμε στη θωράκιση της Ρόδου και στην ενίσχυση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο νησί και των υποδομών της.
 
Τώρα, πρέπει να αναληφθούν οι πρωτοβουλίες και να δρομολογηθούν λύσεις και όχι να φτάσουμε στις αρχές του καλοκαιριού. Δεν πρέπει η Ρόδος να ξαναζήσει στιγμές, όπως αυτές που έζησε με τις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων 6 ετών.
 
Πέρα από την ενίσχυση σε προσωπικό, πρέπει να ανανεωθεί και να ενισχυθεί ο στόλος των οχημάτων, ενώ απαιτείται και η στάθμευση δύο πυροσβεστικών αεροσκαφών στο αεροδρόμιο των Μαριτσών, κατά την αντιπυρική περίοδο, για να μπορούν να επιχειρούν άμεσα».
 
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του κ. Κόνσολα, έχει ως εξής:
 
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Κύριο Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
 
ΘΕΜΑ: «Ενίσχυση της Π.Υ Ρόδου με προσωπικό, υποδομές και εναέρια μέσα».
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Η Ρόδος, τα τελευταία 6 χρόνια, πλήρωσε βαρύ τίμημα από τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν το νησί.
 
Η γεωγραφική ασυνέχεια και οι ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας επιβάλλουν την ανάγκη να υπάρχει επαρκής επιχειρησιακός σχεδιασμός, αλλά και επαρκείς δυνάμεις και υποδομές της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο νησί, προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν την κατάσταση τις πρώτες, κρίσιμες ώρες.
 
Στην  Π.Υ. Ρόδου ανήκουν τα πυροσβεστικά κλιμάκια Λίνδου, Απόλλωνα και Καρπάθου, ενώ έχει την επιχειρησιακή ευθύνη για 5 ακόμα νησιά, στα οποία δεν υπάρχουν πυροσβεστικές δυνάμεις (Σύμη, Χάλκη, Μεγίστη, Τήλος και Κάσος).
 
Το τεράστιο αυτό εύρος των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών της Π.Υ Ρόδου απαιτεί επαρκές προσωπικό, σύγχρονα μέσα, υποδομές και ενίσχυση του στόλου των οχημάτων.
 
Δυστυχώς, η Π.Υ. Ρόδου είναι υποστελεχωμένη και από τις 65 οργανικές θέσεις μονίμων υπαλλήλων, που απαιτούνται για ένα Σταθμό Α΄ Τάξης, υπηρετούν μόνο 45 άτομα.
 
Ο στόλος των οχημάτων της Π.Υ Ρόδου χαρακτηρίζεται από την παλαιότητα των οχημάτων, 17 εκ των οποίων προέρχονται από τις δεκαετίες του ’70 και του ’80, κάτι που σημαίνει συχνές βλάβες και πιθανή ακινητοποίηση όταν απαιτείται η μέγιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα.
 
Προβλήματα και ελλείψεις, έχουν καταγραφεί και στον ατομικό εξοπλισμό των πυροσβεστών της υπηρεσίας και των κλιμακίων.
Πέρα από την ενίσχυση του προσωπικού και των υποδομών, η Π.Υ. Ρόδου χρειάζεται την άμεση συνδρομή και ενίσχυση από εναέρια μέσα σε πραγματικό χρόνο. Κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και με την εμπειρία όσων συνέβησαν, θα πρέπει να σταθμεύουν σε μόνιμη βάση δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα στο αεροδρόμιο των Μαριτσών, ώστε να είναι σε θέση να επιχειρήσουν άμεσα.
 
Θεωρώ ότι το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος πρέπει να αναλάβουν άμεσες πρωτοβουλίες για την αντιπυρική θωράκιση της Ρόδου, εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων τους.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
 
1.Εάν προτίθεται να ενισχύσει άμεσα με προσωπικό την Π.Υ Ρόδου. Σε ποιο βαθμό και με ποιο χρονοδιάγραμμα μέχρι την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου;
 
2.Εάν γνωρίζει το πρόβλημα παλαιότητας του στόλου των οχημάτων και τις δυσχέρειες που προκαλεί. Αν υπάρχει σχεδιασμός αντικατάστασης τους με νέα και σύγχρονα οχήματα. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία του διαγωνισμού προμήθειας οχημάτων, που πρόκειται να πραγματοποιηθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας;
 
3.Με δεδομένο ότι στα νησιά απαιτείται άμεση επέμβαση εναέριων μέσων τα πρώτα λεπτά εκδήλωσης μιας μεγάλης πυρκαγιάς, προτίθεται το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο του Π.Σ. να εντάξουν στον επιχειρησιακό σχεδιασμό τη μόνιμη στάθμευση δύο πυροσβεστικών αεροσκαφών στο αεροδρόμιο των Μαριτσών της Ρόδου, κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου;
 
4.Εάν πρόκειται να προχωρήσει σε προμήθεια και διάθεση ατομικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του προσωπικού της Π.Υ Ρόδου.
 
5.Εάν προτίθεται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των κτιριακών υποδομών και των εγκαταστάσεων στις οποίες στεγάζεται η Π.Υ. Ρόδου, αφού ο χώρος δεν επαρκεί και κρίνεται ακατάλληλος. Υπάρχει σχεδιασμός για τη μετεγκατάσταση σε άλλο κτίριο με τις κατάλληλες υποδομές και εγκαταστάσεις για το προσωπικό και τα οχήματα;
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου