Όπως είναι γνωστό, τα κριτήρια κατανομής των πόρων του νέου ΕΣΠΑ, θα γίνουν με βάση τα στοιχεία της Eurostat που όμως εκτείνονται μόνο μέχρι το 2009.
 
Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι δεν συμπεριλαμβάνονται τα οικονομικά στοιχεία και δεδομένα των κρατών – μελών από το 2009 έως σήμερα.
 
Δηλαδή, η Ελλάδα θα αντιμετωπιστεί ως μία σχετικά πλούσια χώρα αφού δεν θα συνυπολογιστεί η μείωση του ΑΕΠ κατά 25%, η εκτόξευση της ανεργίας και η συρρίκνωση της οικονομίας τα τελευταία τρία χρόνια.
 
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να κατανεμηθούν λιγότεροι αναπτυξιακοί πόροι στην Ελλάδα σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2007-2013.
 
Ειδικά για την περιοχή του Νότιου Αιγαίου, η μείωση θα προσεγγίσει το 50 %.
 
Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου είχε στείλει και σχετικό ενημερωτικό υπόμνημα στον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Χατζηδάκη από τον Αύγουστο, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται επισημάνσεις αλλά και προτάσεις για να αποτραπεί η δυσάρεστη αυτή εξέλιξη.
 
Μία από αυτές τις προτάσεις είναι ο υπολογισμός της ειδικής ρήτρας στην κατανομή των κονδυλίων που αφορά στις δραματικές μεταβολές των οικονομικών δεικτών στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας.
 
Ο κ. Κόνσολας αναφερόμενος στο θέμα, τόνισε :
 
” H πρωτοβουλία των 13 βουλευτών εκφράζει την κοινή αγωνία των 13 Περιφερειών της χώρας. Στη διαπραγμάτευση που βρίσκεται σε εξέλιξη, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιδείξει ευελιξία, να αντιληφθεί τα αυτονόητα.
 
Η Ελλάδα προ του 2009 δεν είναι ίδια με την Ελλάδα του 2012. Πολιτική συνοχής και αλληλεγγύης δε νοείται όταν δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν αυτά τα δεδομένα.
 
Η πρωτοβουλία μας δεν εξαντλείται με την κατάθεση της ερώτησης στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Είμαστε σε επαφή με τους Έλληνες ευρωβουλευτές και τις πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να στηριχθεί ένα δίκαιο αίτημα της χώρας.
 
Το θέμα αυτό, κανείς δεν μπορεί να το προσπερνά. Αφορά στην αναπτυξιακή προοπτική των 13 Περιφερειών της χώρας, και ιδιαίτερα της νησιωτικής Ελλάδας, συνδέεται με την επανεκκίνηση της οικονομίας μας.”
 
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης των 13 Βουλευτών έχει ως εξής:
 
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
 
 
Προς
Κύριο Υπουργό Ανάπτυξης, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων
 
ΘΕΜΑ : ” Ανάληψη πρωτοβουλιών για τη θέσπιση ειδικής ρήτρας στα κριτήρια κατανομής, που θα συνυπολογίζει τη μείωση του ΑΕΠ και την ύφεση στις 13 Ελληνικές Περιφέρειες, προκειμένου να αποτραπεί η μείωση των κοινοτικών κονδυλίων, κατά 8 δις ευρώ, για την προγραμματική περίοδο 2013-2020”.
 
 
 
Κύριε Υπουργέ, 
 
Όπως είναι γνωστό, η επόμενη προγραμματική περίοδος 2014-2020, που ουσιαστικά αποτελεί το ΕΣΠΑ της επόμενης επταετίας , ενέχει τον κίνδυνο να κατανεμηθούν λιγότερα κονδύλια στις 13 Περιφέρειες της χώρας, λόγω των κριτηρίων που ισχύουν αλλά και της κατηγοριοποίησής τους.
 
Τα κριτήρια που καθορίζουν την κατανομή των κονδυλίων στις χώρες-μέλη και η κατηγοριοποίηση των Περιφερειών, βασίζονται στα στοιχεία της Eurostat για τον υπολογισμό του ΑΕΠ που αφορά στα έτη 2008,2009,2010.
 
Με αυτή την εξέλιξη, όμως, οι συνολικές απώλειες για τη χώρα μας θα ξεπεράσουν τα 8 δις ευρώ, από τα 20.4 δις ευρώ που είχαν διατεθεί στην Ελλάδα για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.
 
Στην επόμενη περίοδο τα διαθέσιμα κονδύλια θα ξεπεράσουν, μόλις, τα 12 δις ευρώ, αν ισχύσουν αυτά τα κριτήρια.
 
Σε μία εποχή που η Ελλάδα χρειάζεται αναπτυξιακές πολιτικές και ανάσες, η εξέλιξη αυτή είναι απευκταία.
 
Τα τελευταία τρία χρόνια έχει μειωθεί κατά 25 % το ΑΕΠ στη χώρα μας, κάτι που δεν εμπεριέχεται στα στοιχεία παρελθόντων ετών της Eurostat. Η ανεργία έχει ξεπεράσει το 25% και καταγράφουμε υψηλούς ρυθμούς ύφεσης για πέμπτη συνεχή χρονιά.
 
Όλα αυτά, δεν συνυπολογίζονται με δυσμενείς επιπτώσεις για τη χώρα μας και τις 13 Ελληνικές Περιφέρειες.
 
Οι Περιφέρειες Αττικής και Ν. Αιγαίου, σύμφωνα με αυτά τα κριτήρια κατανομής, βρίσκονται στην κατηγορία των ανεπτυγμένων περιφερειών, κάτι που σημαίνει ότι η απώλεια πόρων θα αγγίξει και θα ξεπεράσει το 40%, σε σχέση με το ΕΣΠΑ 2007-2013.
 
Ακόμα, όμως, και οι Περιφέρειες που ανήκουν στην ενδιάμεση κατηγορία όπως η Κρήτη, η Στερεά Ελλάδα, η Πελοπόννησος, η Δυτική Μακεδονία, τα Ιόνια Νησιά και το Β. Αιγαίο, θα πάρουν αισθητά λιγότερα κονδύλια. 
 
Το ίδιο ισχύει και για τις λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες, σύμφωνα με αυτή την κατηγοριοποίηση, που είναι η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, η Κεντρική Μακεδονία, η Ήπειρος, η Θεσσαλία και η Δυτική Ελλάδα.
 
Η αλήθεια και η πραγματικότητα είναι ότι το ΑΕΠ και των 13 Ελληνικών Περιφερειών έχει υποστεί δραματική μείωση την τελευταία τριετία.
 
Η Αττική, το Νότιο Αιγαίο και οι άλλες 11 Περιφέρειες απέχουν πολύ από την εικόνα που είχαν το 2009.
 
Αν δεν ληφθούν υπ’ όψιν αυτά τα δραματικά δεδομένα, η κατανομή των κονδυλίων του κοινοτικού προϋπολογισμού θα συνιστά άδικη και ετεροβαρή αντιμετώπιση για τη χώρα μας.
 
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί σε όλους μας και το γεγονός ότι οι πλούσιες χώρες της Ε.Ε, όπως η Γερμανία, η Σουηδία και η Μεγάλη Βρετανία πιέζουν για ακόμα μεγαλύτερες μειώσεις στον κοινοτικό προϋπολογισμό κατά 150 δις ευρώ και ζητούν να κλείσει άμεσα η διαπραγμάτευση που βρίσκεται σε εξέλιξη, αν και αρχικά είχε υπολογιστεί ότι θα ολοκληρωνόταν τον Μάρτιο του 2013.
 
Είναι σαφές, ότι η Ελληνική πλευρά οφείλει να θέσει το θέμα εμφατικά, τόσο στα πλαίσια του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, όσο και στο ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
 
Είναι απαραίτητο να ζητηθεί η θέσπιση ειδικής ρήτρας, στην κατανομή των κονδυλίων της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2013-2020. 
 
Αυτή η ρήτρα, θα πρέπει να συνυπολογίζει την μείωση του ΑΕΠ της τελευταίας τριετίας, που δεν καταγράφεται, και τα αποτελέσματα της ύφεσης στις 13 Ελληνικές Περιφέρειες.
 
Κατόπιν των ανωτέρω,
 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
 
1. Εάν η Ελλάδα προτίθεται να θέσει τη θέσπιση ειδικής ρήτρας για την κατανομή των κονδυλίων, στην οποία θα εντάσσεται η μείωση του ΑΕΠ και θα συνυπολογίζονται οι επιπτώσεις της ύφεσης στις 13 Ελληνικές Περιφέρειες.
 
2. Σε ποιο σημείο βρίσκεται η διαπραγμάτευση και ποιες είναι οι πρωτοβουλίες και οι κινήσεις της Ελληνικής πλευράς προκειμένου να αποτραπεί η δυσάρεστη αυτή εξέλιξη.