Ένα μήνα μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, και παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης ότι τα κενά στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε όλα τα σχολεία της χώρας θα είχαν καλυφθεί μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, όχι μόνο δεν συνέβη κάτι τέτοιο αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα σε πολλές σχολικές μονάδες.
 
Ενδεικτική είναι η κατάσταση στα Δωδεκάνησα, όπου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχουν καταγραφεί 462 κενές θέσεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στις ακόλουθες ειδικότητες:
 
Δάσκαλοι 113, Νηπιαγωγοί 34, Αγγλικών 55, Γυμναστές 34, Ειδικής Αγωγής Δάσκαλοι και Νηπιαγωγοί 42, Παράλληλης Στήριξης 90, Γερμανικών 13, Γαλλικών 5,Πληροφορικής 23, Μουσικής 17, Θεατρικής Αγωγής 16, Εικαστικών 20.
 
Σε πολύ υψηλό επίπεδο διατηρούνται και οι κενές θέσεις καθηγητών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στα Δωδεκάνησα, που υπολογίζονται σε 230.
 
Είναι σαφές ότι οι αστοχίες της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας ευθύνονται για την πρωτοφανή έκταση του προβλήματος ενώ μετά την ανάρτηση των οριστικών πινάκων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι, μάλιστα, καθυστέρησαν, θα έπρεπε να τοποθετηθούν οι αναπληρωτές, με άμεση προτεραιότητα την κάλυψη των κενών θέσεων σε νησιωτικές και δυσπρόσιτες περιοχές.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
 
1.Εάν γνωρίζει το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στα σχολεία της Δωδεκανήσου, και ιδιαίτερα στα μικρά νησιά, από τις μεγάλες ελλείψεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που ξεπερνούν κάθε προηγούμενο.
 
2.Με ποιο χρονοδιάγραμμα θα καλυφθούν τα συγκεκριμένα κενά;
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας