Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, κατέθεσε Ερώτηση στη Βουλή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία θέτει σαφή ερωτήματα για την πρόοδο των εργασιών του νέου εργοστασίου της ΔΕΗ στη Νότια Ρόδο, το χρόνο λειτουργίας του, τα αντισταθμιστικά έργα που προβλέπονται για τη Ρόδο, αλλά και την τοπική κοινότητα Θεολόγου.

Συγκεκριμένα ο κ. Κόνσολας θέτει τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Πότε υπολογίζεται να τεθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία το νέο εργοστάσιο;
2. Πότε προγραμματίζεται η δοκιμαστική λειτουργία των μηχανών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας;
3. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες για την κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού πετρέλευσης;
4. Ποιο είναι το οργανόγραμμα και οι θέσεις εργασίας για τη λειτουργία του νέου εργοστασίου. Πότε θα υπάρξουν οι σχετικές προκηρύξεις;
5. Με δεδομένο ότι η ΔΕΗ έχει συμφωνήσει στην ανάγκη υλοποίησης αντισταθμιστικών έργων με το Δήμο Ρόδου ύψους 3,5 εκ ευρώ αλλά και έργων στην τοπική κοινότητα Θεολόγου, πότε προβλέπεται η υλοποίησή τους;

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα.

13.09.2017, ΕΡΩΤΗΣΗ_ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΤΗ ΡΟΔΟ