Η κατάσταση, σε ό, τι αφορά στο δείκτη κάλυψης των κενών θέσεων στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα Δωδεκάνησα, βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχία με την ειδυλλιακή εικόνα που θέλει να παρουσιάσει η κυβέρνηση.
 
Συγκεκριμένα, μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, ημέρα κατά την οποία έγινε ο αγιασμός των σχολείων, η εικόνα στα δημοτικά σχολεία της Δωδεκανήσου σε ό, τι αφορά στις κενές θέσεις εκπαιδευτικών ήταν η εξής:
 
Ειδικότητες:
1. Δάσκαλοι   (ΠΕ 70)  5
2. Νηπιαγωγοί (ΠΕ 60) 1
3. Αγγλικών (ΠΕ 06) 40
4.Φ. Αγωγής  (ΠΕ 11) 32
5. Μουσικής (ΠΕ 16): 21
6. Γαλλικών (ΠΕ 05): 8
7. Γερμανικών (ΠΕ 07): 7
8. Θεατρικής Αγωγής (ΠΕ 32): 1
9. Εικαστικών (ΠΕ 08): 15
10. Πληροφορικής (ΠΕ 19): 21
11. Εκπ/κοί Ειδικής Αγωγής: 175
Σύνολο:  326
 
Σε ό, τι αφορά στις κενές θέσεις εκπαιδευτικών στα Γυμνάσια και στα Λύκεια της Δωδεκανήσου, η εικόνα είναι η εξής:
 
Ειδικότητες:
1. Φιλόλογοι : 30
2. Μαθηματικοί: 15
3. Φυσικοί, Χημικοί, Βιολόγοι: 16
4. Πληροφορικής: 20
5. Οικονομολόγοι: 15
6. Διάφορες Τεχνικές Ειδικότητες: 146
Σύνολο: 242
 
Είναι σαφές ότι απαιτείται η άμεση κάλυψη των κενών θέσεων στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Δωδεκανήσου.
 
Είναι μεγάλος, επίσης, ο αριθμός των κενών θέσεων εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, ένα γεγονός που πρέπει να κινητοποιήσει άμεσα την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.
 
Το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να αντιληφθεί ότι οι ιδιαιτερότητες στο νησιωτικό χώρο επιβάλλουν έναν διαφορετικό σχεδιασμό σε ό, τι αφορά στις προσλήψεις και τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στα νησιά.
 
Πρέπει να υπάρχει προτεραιότητα στην κάλυψη των κενών θέσεων εκπαιδευτικών στις νησιωτικές περιοχές, αλλά και πιστώσεις που θα έχουν εγκριθεί και διατεθεί εγκαίρως.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
 
1. Ποιος είναι ο σχεδιασμός και το χρονοδιάγραμμα για την κάλυψη των κενών θέσεων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Δωδεκανήσου;
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
 
Μάνος Κόνσολας
 
Βουλευτής Δωδεκανήσου