Ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κατέθεσε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, με την οποία προτείνει τη θέσπιση μειωμένης θητείας για τα αδέλφια των ατόμων με βαριά αναπηρία.

Ο κ. Κόνσολας επισημαίνει ότι πολλές οικογένειες ατόμων με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, που συνιστούν ποσοστό βαριάς αναπηρίας, έχουν εγκλωβιστεί στη δίνη των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων των τελευταίων ετών.

Σε αυτές τις οικογένειες δεν υπάρχουν μόνο οι γονείς που έχουν επιφορτιστεί τη φροντίδα και την ασφάλεια των τέκνων που έχουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% αλλά και τα αδέλφια τους.

Άλλωστε, ο βιολογικός παράγων οδηγεί, είτε βραχυπρόθεσμα, είτε μακροπρόθεσμα σε αυτή την εξέλιξη.

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου ζητά την καθιέρωση μειωμένης στρατιωτικής θητείας για τα αδέλφια των ατόμων με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, θεωρώντας ότι το συγκεκριμένο μέτρο δεν θα επηρεάσει τη μαχητική ικανότητα των ενόπλων δυνάμεων, ούτε θα δημιουργήσει προβλήματα υποστελέχωσης, καθώς ο αριθμός αυτών των ατόμων που μπορούν να κάνουν χρήση της συγκεκριμένης ευεργετικής διάταξης είναι ελάχιστος.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του Βουλευτή Δωδεκανήσου.

13.07.2017, ΕΡΩΤΗΣΗ_ΘΕΣΠΙΣΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΝΩ ΤΟΥ 80%