να παρουσιαστεί το Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας της Ελλάδας που εκπονήθηκε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με εποπτεύων καθηγητή τον κ. Γιώργο Κανελλαΐδη.
 
Ο κ. Κόνσολας, στην τοποθέτηση του, τόνισε ότι αυτό που πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους είναι η εγκατάλειψη πρακτικών του παρελθόντος  και η ορθή αξιοποίηση του σχεδίου ώστε να αναπτυχθεί ένα θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τόσο στο οδικό δίκτυο της χώρας όσο και στην οδική ασφάλεια. 
 
Επεσήμανε, επίσης, την έλλειψη στοιχείων από επιστημονικούς φορείς,  προκειμένου να υπάρχουν τεκμήρια για τη θεσμοθέτηση πολιτικών αποφάσεων που διαμορφώνουν τις βάσεις για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προτάσεων για την οδική ασφάλεια. 
 
Τέλος, πρότεινε να εξεταστεί το ενδεχόμενο  σύστασης  Ειδικής Γραμματείας Οδικής Ασφάλειας, η οποία θα αναλάβει να συντονίσει τις δράσεις των συναρμόδιων Υπουργείων για την ανάπτυξη ενός εθνικού στρατηγικού σχεδίου οδικής ασφάλειας. Ζήτησε επίσης τη σύγκληση  κοινής συνεδρίασης της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας και της Μορφωτικών Υποθέσεων για να υπάρξει αποτίμηση της εφαρμογής προγραμμάτων οδικής ασφάλειας στην εκπαίδευση και να εξεταστεί η δυνατότητα ενσωμάτωσης αυτών στα προγράμματα σπουδών της εκπαίδευσης.
 
 Η πρόταση αυτή του κ. Κόνσολα έγινε αποδεκτή, όπως, επίσης, έγινε αποδεκτή η πρότασή του να γίνει μια μονοθεματική συνεδρίαση για τα προβλήματα της οδικής ασφάλειας στα νησιά.
Σε δήλωσή του, ο κ. Κόνσολας αναφέρει:
 
«Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου από τη διεξαγωγή της σημερινής συζήτησης στην Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας.
 
Οι προτάσεις που κατέθεσα για τη σύσταση μιας Γενικής Γραμματείας Οδικής Ασφάλειας που θα συντονίζει και θα συνδέει τις δράσεις των συναρμόδιων Υπουργείων, καθώς και η σύγκληση μιας κοινής συνεδρίασης των επιτροπών Οδικής Ασφάλειας και Μορφωτικών Υποθέσεων, θα ανοίξουν το δρόμο για τη διαμόρφωση ενός νέου νομοθετικού πλαισίου για την οδική ασφάλεια.
 
Ειδικά στα Δωδεκάνησα, οι απώλειες ανθρώπινων ζωών ξεπερνούν το μέσο όρο και αυτό πρέπει να μας ευαισθητοποιήσει όλους
Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, για την αποδοχή της πρότασης που είχε καταθέσει στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Βουλής  να παρουσιαστεί το Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας της Ελλάδας που εκπονήθηκε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με εποπτεύων καθηγητή τον κ. Γιώργο Κανελλαΐδη.
 
Ο κ. Κόνσολας, στην τοποθέτηση του, τόνισε ότι αυτό που πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους είναι η εγκατάλειψη πρακτικών του παρελθόντος  και η ορθή αξιοποίηση του σχεδίου ώστε να αναπτυχθεί ένα θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τόσο στο οδικό δίκτυο της χώρας όσο και στην οδική ασφάλεια. 
 
Επεσήμανε, επίσης, την έλλειψη στοιχείων από επιστημονικούς φορείς,  προκειμένου να υπάρχουν τεκμήρια για τη θεσμοθέτηση πολιτικών αποφάσεων που διαμορφώνουν τις βάσεις για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προτάσεων για την οδική ασφάλεια. 
 
Τέλος, πρότεινε να εξεταστεί το ενδεχόμενο  σύστασης  Ειδικής Γραμματείας Οδικής Ασφάλειας, η οποία θα αναλάβει να συντονίσει τις δράσεις των συναρμόδιων Υπουργείων για την ανάπτυξη ενός εθνικού στρατηγικού σχεδίου οδικής ασφάλειας. Ζήτησε επίσης τη σύγκληση  κοινής συνεδρίασης της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας και της Μορφωτικών Υποθέσεων για να υπάρξει αποτίμηση της εφαρμογής προγραμμάτων οδικής ασφάλειας στην εκπαίδευση και να εξεταστεί η δυνατότητα ενσωμάτωσης αυτών στα προγράμματα σπουδών της εκπαίδευσης.
 
 Η πρόταση αυτή του κ. Κόνσολα έγινε αποδεκτή, όπως, επίσης, έγινε αποδεκτή η πρότασή του να γίνει μια μονοθεματική συνεδρίαση για τα προβλήματα της οδικής ασφάλειας στα νησιά.
Σε δήλωσή του, ο κ. Κόνσολας αναφέρει:
 
«Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου από τη διεξαγωγή της σημερινής συζήτησης στην Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας.
 
Οι προτάσεις που κατέθεσα για τη σύσταση μιας Γενικής Γραμματείας Οδικής Ασφάλειας που θα συντονίζει και θα συνδέει τις δράσεις των συναρμόδιων Υπουργείων, καθώς και η σύγκληση μιας κοινής συνεδρίασης των επιτροπών Οδικής Ασφάλειας και Μορφωτικών Υποθέσεων, θα ανοίξουν το δρόμο για τη διαμόρφωση ενός νέου νομοθετικού πλαισίου για την οδική ασφάλεια.
 
Ειδικά στα Δωδεκάνησα, οι απώλειες ανθρώπινων ζωών ξεπερνούν το μέσο όρο και αυτό πρέπει να μας ευαισθητοποιήσει όλους».