Όπως είναι γνωστό το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στην Κάρπαθο είχε λειτουργήσει για πρώτη φορά το 2008 και η λειτουργία του ανεστάλη το 2012.
 
Ο Μάνος Κόνσολας επισημαίνει ότι η επαναλειτουργία του είναι επιβεβλημένη αφού υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ενδιαφερομένων και τονίζει ότι: «όλοι οι άνθρωποι διεκδικούν το δικαίωμα στη γνώση και στην εκπαίδευση».
 
Κατέθεσε, επίσης, και αναφορά στον Υπουργό, διαβιβάζοντας σχετικό έγγραφο του Δημάρχου Καρπάθου.
 
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα.
 
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Κύριο Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
 
ΘΕΜΑ: «Επαναλειτουργία του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στην Κάρπαθο»
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Η Πολιτεία οφείλει να αναπτύσσει τις υποδομές της δια βίου μάθησης στις περιοχές που υπάρχει ενδιαφέρον και συμμετοχή σε αυτές και ιδιαίτερα σε ακριτικές περιοχές.
 
Όπως, ίσως, γνωρίζετε στην Κάρπαθο, την περίοδο 2008-2012, λειτούργησε το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Η λειτουργία του, όμως, ανεστάλη το 2012 με το επιχείρημα ότι δεν υπήρχε ικανοποιητικός αριθμός ενδιαφερομένων να φοιτήσουν σε αυτό.
 
Τα δεδομένα, όμως, έχουν αλλάξει, στο νησί υπάρχει σε πρώτη φάση ένας σημαντικός αριθμός ανθρώπων που έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον να φοιτήσει στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας.
 
Ήδη ο Δήμος Καρπάθου με έγγραφο που σας απέστειλε με αρ.πρ.2472 στις 30 Μαρτίου, επισημαίνει ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και επισυνάπτει και τα στοιχεία των 16 ενδιαφερομένων, ο αριθμός των οποίων είναι δεδομένο ότι θα αυξηθεί αν ανακοινωθεί η επαναλειτουργία του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας.
 
Είναι σαφές ότι το Υπουργείο οφείλει να επανεξετάσει το ζήτημα κάτω από αυτές τις συνθήκες και με τα νέα δεδομένα που προκύπτουν.
 
Κυρίως, όμως, οφείλει να στηρίξει αυτούς τους ανθρώπους που διεκδικούν το δικαίωμα στη γνώση και στην εκπαίδευση.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
 
1. Εάν προτίθεται, με δεδομένο το αυξημένο ενδιαφέρον που υπάρχει, να αναλάβει πρωτοβουλία για την επαναλειτουργία του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στην Κάρπαθο, από τη νέα σχολική περίοδο 2016-2017.
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
 
Μάνος Κόνσολας
 
Βουλευτής Δωδεκανήσου