«Το νομοσχέδιο για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού είναι κάτι που περιμέναμε όλοι. 
 
Θα έχουμε την ευκαιρία να το δούμε ολοκληρωμένο και να τοποθετηθούμε. 
 
Είναι όμως εξαιρετικά ευχάριστο ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, αποφάσισε να συμπεριλάβει στο νομοσχέδιο δύο διατάξεις , που μας αφορούν άμεσα σε τοπικό επίπεδο. 
 
– Η αύξηση του ορίου ηλικίας για να φοιτήσει κάποιος στη Σχολή Δυτών Καλύμνου και για την πιστοποίηση και απόκτηση των σχετικών επαγγελματικών προσόντων, δίνει διέξοδο σε πολλούς ανθρώπους και αναβαθμίζει τη λειτουργία της Σχολής. 
 
Η αύξηση των σπουδαστών θα οδηγήσει στην ενίσχυση των υποδομών της σχολής ενώ θα ήταν περιττό να επισημάνει κανείς τον εμβληματικό χαρακτήρα που έχει η σχολή για την Κάλυμνο. 
 
Επίσης πρέπει να δούμε και αλλαγές των κανονισμών λειτουργιάς της Σχολής προκειμένου να υπάρξει ένα σύγχρονο πλαίσιο αλλά και να αντιμετωπιστούν λειτουργικές αγκυλώσεις και ιδιαίτερα αυτές που αφορούν τη διοίκηση της Σχολής, η οποία πρέπει να γίνεται από την Κάλυμνο. Εκεί που πραγματικά λειτουργεί η Σχολή.
 
– Η αποκατάσταση μιας αδικίας εις βάρος του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπηρετούν στα πλωτά μέσα ήταν επιβεβλημένη. 
 
Αναφέρομαι στην καταβολή της ημερήσιας αποζημίωσης που προβλέπεται, τα λεγόμενα ”πλεύσιμα” και ουσιαστικά αποτελεί ελάχιστη και έμπρακτη αναγνώριση της προσφοράς αυτών των ανθρώπων που υπηρετούν σε μάχιμες θέσεις και υπηρεσίες προστατεύοντας τα θαλάσσια σύνορα μας. 
 
Τέλος αναμένω να δω διατυπωμένη και νομοθετικά την ρήτρα νησιωτικότητας στις περιπτώσεις που υπάρχουν προβλήματα στην ακτοπλοϊκή συγκοινωνία μικρών νησιών. 
 
Η διασφάλιση και νομοθετικά του ελάχιστου της ακτοπλοϊκής σύνδεσης αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας. Κανένα μικρό νησί δεν μπορεί να παραμένει απομονωμένο».