Όπως γνωρίζετε το Κέντρο Υγείας Πάτμου είναι υποστελεχωμένο σε ποσοστό άνω του 50%, σε σχέση με τις θέσεις ιατρικού προσωπικού που προβλέπονται από το οργανόγραμμά του.
 
Την τουριστική περίοδο, μάλιστα, που ο πληθυσμός και οι ανάγκες ιατρικής κάλυψης αυξάνονται, το πρόβλημα γίνεται οξύτερο.
 
Αυτή τη στιγμή στο Κέντρο Υγείας Πάτμου υπηρετεί ένας γιατρός γενικής ιατρικής, δύο ιατροί με ειδικότητα παθολόγου, μία οδοντίατρος και τρεις νοσηλεύτριες, εκ των οποίων η μία βρίσκεται σε άδεια ανατροφής.
 
Όπως είναι φυσικό, εκτός του ότι δεν έχουν καλυφθεί οι θέσεις βασικών ειδικοτήτων, όπως του παιδιάτρου και του καρδιολόγου, οι γιατροί που εργάζονται στο Κ.Υ. Πάτμου έχουν φτάσει στα όρια της αντοχής τους. Είναι αναγκασμένοι να καλύπτουν όλες τις ανάγκες, να εφημερεύουν, ουσιαστικά, χωρίς διακοπή αλλά και να συνοδεύουν ασθενείς σε διακομιδές.
 
Είναι χαρακτηριστικό ότι η θέση για την πλήρωση θέσης καρδιολόγου έχει προκηρυχθεί αλλά δεν έχει καλυφθεί, κάτι που καθιστά επίκαιρη την πρόταση που σας είχα καταθέσει για συγκεκριμένη δέσμη μέτρων και κινήτρων για τους γιατρούς που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στα νησιά.
 
Με βάση το οργανόγραμμα του νοσοκομείου, είναι κενές οι θέσεις στις ακόλουθες ειδικότητες γιατρών:
– Καρδιολόγου
– Παιδιάτρου
– Γενικής Ιατρικής
– Ακτινολόγου
– Μικροβιολόγου
 
Επιτακτική είναι και η ανάγκη της αλλαγής του οργανογράμματος αναφορικά με τις θέσεις του νοσηλευτικού προσωπικού σε επιπλέον τρεις θέσεις νοσηλευτών. 
 
Ο εκσυγχρονισμός, η συμπλήρωση και η συντήρηση του εξοπλισμού του Κ.Υ. Πάτμου είναι ακόμη ένα σοβαρό θέμα, καθώς με τον υπάρχοντα εξοπλισμό, δεν μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες των πολιτών. 
 
Επιπρόσθετα, έχει προκύψει και ένα άλλο ζήτημα, που αφορά στην καθυστέρηση και τη μη καταβολή δεδουλευμένων εφημεριών και υπερωριών στους εργαζόμενους του Κέντρου Υγείας Πάτμου, που χρονολογούνται από το Δεκέμβριο του 2015.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
 
1.  Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την άμεση ενίσχυση με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας Πάτμου;
 
2.   Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για τον άμεσο εκσυγχρονισμό, τη συντήρηση και τη συμπλήρωση του εξοπλισμού του Κ.Υ. Καρπάθου;
 
3.  Ποια είναι η θέση του Υπουργείου απέναντι στη διαμαρτυρία των εργαζομένων για την καθυστέρηση και μη καταβολή δεδουλευμένων εφημεριών και υπερωριών από το Δεκέμβριο του 2015; 
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
 
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου