Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου επισήμανε ότι «είναι καιρός να πάμε σε μια αλλαγή του Καλλικράτη. Ενός Καλλικράτη που δεν αντιμετώπισε καμία από τις ιδιαιτερότητες των νησιωτικών δήμων, αντίθετα, κινήθηκε σε μια οριζόντια και λογιστική λογική.
 
Η αυτοδιοίκηση, στο νησιωτικό χώρο, οι νησιωτικοί δήμοι χρειάζονται ένα νέο κατασταστικό χάρτη.
 
Με τον επαναπροσδιορισμό όλων των αρμοδιοτήτων στο τρίγωνο Δήμος-Περιφέρεια-Κεντρική Εξουσία.
 
Με τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου και την ενίσχυση του ρόλου των νησιωτικών δήμων για να καλυφθεί η απουσία δομών και η έλλειψη αποτελεσματικότητας της κεντρικής εξουσίας.
 
Με τη δυνατότητα δημιουργίας και χρηματοδότησης κόμβων και δομών διανησιωτικής συνεργασίας ανάμεσα σε νησιωτικούς δήμους με σχετική εγγύτητα.
 
Με τη θεσμική εκχώρηση κρατικών πόρων, ειδικά στους νησιωτικούς δήμους.
 
Με την εξαίρεση των νησιωτικών δήμων από το καθεστώς απαγόρευσης προσλήψεων, τη στελέχωσή τους με εξειδικευμένο προσωπικό.
 
Με την ενίσχυση των δομών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους νησιωτικούς δήμους».
 
Ο Μάνος Κόνσολας χαρακτήρισε ως ακραία πολιτική που πρέπει να αλλάξει την κατανομή των πόρων για τα ΠΕΠ στη νησιωτική Ελλάδα.
 
«Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα των νησιωτικών περιοχών έχουν την ίδια λογική, τις ίδιες δομές και τους ίδιους άξονες προτεραιοτήτων με τα αντίστοιχα των ηπειρωτικών περιοχών.
 
Δεν μπορούμε να μιλάμε για νησιωτικές πολιτικές ανάπτυξης όταν υπάρχουν αυτές οι στρεβλώσεις. Για την αυριανή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτή είναι η προτεραιότητα, η αποκατάσταση αυτής της στρέβλωσης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.
 
Στόχος πρέπει να είναι η αύξηση των πόρων στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα των νησιωτικών περιφερειών.
 
Η δημιουργία τομεακών υποπρογραμμάτων ανά νησιωτική περιφερειακή ενότητα.
 
Η ενίσχυση και η χρηματοδότηση δράσεων διανησιωτικής συνεργασίας. Ποιες μπορούν να είναι αυτές οι δράσεις;
Δύο παραδείγματα μόνο θα αναφέρω: στα Δωδεκάνησα ειδικά θα μπορούσαν να δημιουργηθούν κόμβοι και δομές διανησιωτικής συνεργασίας στους δήμους του βόρειο τριγώνου αλλά και στο νότιο τμήμα.
 
Με αντικείμενο την τουριστική προβολή και ανάπτυξη, τη διανησιωτική διοικητική εξυπηρέτηση του πολίτη, την αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων», τόνισε ο κ.Κόνσολας.