Ο Βουλευτής σε επιστολή του, με την ένδειξη εξαιρετικά επείγον επισημαίνει, ότι η βλάβη που παρουσιάστηκε στο ασθενοφόρο του Κ.Υ Καρπάθου δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στην υγειονομική κάλυψη του νησιού. Τονίζει ότι τα δύο ασθενοφόρα που βρίσκονται στον Πειραιά, αναμένουν τον εκτελωνισμό τους και αποτελούν δωρεά προς το Κέντρο Υγείας Καρπάθου, πρέπει να διατεθούν άμεσα.
 
Ο κ.Κόνσολας ζητά είτε να διατεθεί η σχετική πίστωση και να καλυφθεί η δαπάνη είτε να κατατεθεί τροπολογία, σε άμεσο χρόνο, που να προβλέπει την απαλλαγή από τα τέλη εκτελωνισμού των οχημάτων του Υπουργείου Υγείας, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα οχήματα του Υπουργείου ʼμυνας.
 
Το πλήρες κείμενο της παρέμβασης του κ.Κόνσολα προς τον Υφυπουργό Υγείας έχει ως εξής:
 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
Ρόδος 12 Νοεμβρίου 2013
 
Προς:
κ.Αντώνη Μπέζα
Υφυπουργό Υγείας
 
κ.Υπουργέ,
 
Όπως γνωρίζετε στην Αμφιάλη του Πειραιά παραμένουν, σε μια εκκρεμή διαδικασία εκτελωνισμού, δύο ασθενοφόρα που αποτελούν δωρεά προς το Κέντρο Υγείας Καρπάθου. Οφείλω να σας επισημάνω ότι το μοναδικό ασθενοφόρο που εξυπηρετούσε το νησί υπέστη σοβαρή βλάβη και είναι άγνωστο πότε θα τεθεί ξανά σε λειτουργία.
 
Αυτό σημαίνει ότι η υγειονομική κάλυψη των πολιτών της Καρπάθου δεν υφίσταται στον τομέα της διακομιδής ασθενών και έκτακτων περιστατικών.
 
Είναι ασύλληπτο να υπάρχουν δύο σύγχρονα ασθενοφόρα, τα οποία να παραμένουν αδρανή αφού δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκτελωνισμού τους.
 
Θεωρώ ότι η παρέμβαση σας πρέπει να είναι άμεση.
 
Θα πρέπει είτε να διατεθεί η σχετική πίστωση είτε να κατατεθεί άμεσα τροπολογία, σύμφωνα με την οποία τα οχήματα του Υπουργείου Υγείας θα απαλλάσσονται από τα τέλη εκτελωνισμού όπως ακριβώς  συμβαίνει με τα οχήματα του Υπουργείου Εθνικής ʼμυνας.
 
Σας επισημαίνω ότι τα δύο ασθενοφόρα έχουν ήδη διατεθεί στο Κέντρο Υγείας Καρπάθου και συνεπώς εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου σας.
 
Με εκτίμηση