Ιδιαίτερα το Λιμεναρχείο Λέρου καλύπτει μία ευρύτερη περιοχή, κάτι που καθιστά επιβεβλημένη την ενίσχυση του με προσωπικό, αφού το ποσοστό υποστελέχωσης κινείται στο 50%.
 
Συγκεκριμένα:
 
-Στο Λιμεναρχείο Λέρου και στο Λιμενικό Φυλάκιο Αγίας Μαρίνας από τις 34 οργανικές θέσεις, υπηρετούν μόλις 17.
 
-Στο πρώτο πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος από τις 9 οργανικές θέσεις, υπηρετούν μόλις 5 ενώ στο δεύτερο πλωτό σκάφος, από τις 12 οργανικές θέσεις υπηρετούν 8.
 
Είναι σαφές ότι απαιτείται η άμεση ενίσχυση με προσωπικό του Λιμεναρχείου Λέρου και ιδιαίτερα των δύο πλωτών μέσων που πρέπει να λειτουργούν με διπλές βάρδιες.
 
Το προσωπικό φτάνει στα όρια της αντοχής του, προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν και να ανταποκριθεί στα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί.
 
Η Πολιτεία οφείλει να καλύπτει, κατά προτεραιότητα, τις ανάγκες των υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος στις ακριτικές περιοχές και στα νησιά του Αιγαίου.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός.
 
1. Εάν γνωρίζει το πρόβλημα.
 
2. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την άμεση κάλυψη των κενών θέσεων προσωπικού στο Λιμεναρχείο Λέρου.
 
                           Ο ερωτών Βουλευτής