Κύριε Υπουργέ,

Όπως είναι γνωστό, η επόμενη προγραμματική περίοδος 2014-2020, που

ουσιαστικά αποτελεί το ΕΣΠΑ της επόμενης επταετίας , ενέχει τον κίνδυνο να

κατανεμηθούν λιγότερα κονδύλια στις 13 Περιφέρειες της χώρας, λόγω των

κριτηρίων που ισχύουν αλλά και της κατηγοριοποίησής τους.

Τα κριτήρια που καθορίζουν την κατανομή των κονδυλίων στις χώρες-μέλη

και η κατηγοριοποίηση των Περιφερειών, βασίζονται στα στοιχεία της Eurostat για

τον υπολογισμό του ΑΕΠ που αφορά στα έτη 2008,2009,2010.

Με αυτή την εξέλιξη, όμως, οι συνολικές απώλειες για τη χώρα μας θα

ξεπεράσουν τα 8 δις ευρώ, από τα 20.4 δις ευρώ που είχαν διατεθεί στην Ελλάδα για

την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Στην επόμενη περίοδο τα διαθέσιμα

κονδύλια θα ξεπεράσουν, μόλις, τα 12 δις ευρώ, αν ισχύσουν αυτά τα κριτήρια.

Σε μία εποχή που η Ελλάδα χρειάζεται αναπτυξιακές πολιτικές και ανάσες, η

εξέλιξη αυτή είναι απευκταία.

Τα τελευταία τρία χρόνια έχει μειωθεί κατά 25 % το ΑΕΠ στη χώρα μας, κάτι

που δεν εμπεριέχεται στα στοιχεία παρελθόντων ετών της Eurostat. Η ανεργία έχει

ξεπεράσει το 25% και καταγράφουμε υψηλούς ρυθμούς ύφεσης για πέμπτη συνεχή

χρονιά.

Όλα αυτά, δεν συνυπολογίζονται με δυσμενείς επιπτώσεις για τη χώρα μας

και τις 13 Ελληνικές Περιφέρειες.

Οι Περιφέρειες Αττικής και Ν. Αιγαίου, σύμφωνα με αυτά τα κριτήρια

κατανομής, βρίσκονται στην κατηγορία των ανεπτυγμένων περιφερειών, κάτι που

σημαίνει ότι η απώλεια πόρων θα αγγίξει και θα ξεπεράσει το 40%, σε σχέση με το

ΕΣΠΑ 2007-2013.

Ακόμα, όμως, και οι Περιφέρειες που ανήκουν στην ενδιάμεση κατηγορία

όπως η Κρήτη, η Στερεά Ελλάδα, η Πελοπόννησος, η Δυτική Μακεδονία, τα Ιόνια

Νησιά και το Β. Αιγαίο, θα πάρουν αισθητά λιγότερα κονδύλια.

Το ίδιο ισχύει και για τις λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες, σύμφωνα με

αυτή την κατηγοριοποίηση, που είναι η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, η Κεντρική

Μακεδονία, η Ήπειρος, η Θεσσαλία και η Δυτική Ελλάδα.

Η αλήθεια και η πραγματικότητα είναι ότι το ΑΕΠ και των 13 Ελληνικών

Περιφερειών έχει υποστεί δραματική μείωση την τελευταία τριετία.

Η Αττική, το Νότιο Αιγαίο και οι άλλες 11 Περιφέρειες απέχουν πολύ από την

εικόνα που είχαν το 2009.

Αν δεν ληφθούν υπ’ όψιν αυτά τα δραματικά δεδομένα, η κατανομή των

κονδυλίων του κοινοτικού προϋπολογισμού θα συνιστά άδικη και ετεροβαρή

αντιμετώπιση για τη χώρα μας.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί σε όλους μας και το γεγονός ότι οι πλούσιες

χώρες της Ε.Ε, όπως η Γερμανία, η Σουηδία και η Μεγάλη Βρετανία πιέζουν για

ακόμα μεγαλύτερες μειώσεις στον κοινοτικό προϋπολογισμό κατά 150 δις ευρώ και

ζητούν να κλείσει άμεσα η διαπραγμάτευση που βρίσκεται σε εξέλιξη, αν και αρχικά

είχε υπολογιστεί ότι θα ολοκληρωνόταν τον Μάρτιο του 2013.

Είναι σαφές, ότι η Ελληνική πλευρά οφείλει να θέσει το θέμα εμφατικά, τόσο

στα πλαίσια του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, όσο και στο ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Είναι απαραίτητο να ζητηθεί η θέσπιση ειδικής ρήτρας, στην κατανομή των

κονδυλίων της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2013-2020.

Αυτή η ρήτρα, θα πρέπει να συνυπολογίζει την μείωση του ΑΕΠ της

τελευταίας τριετίας, που δεν καταγράφεται, και τα αποτελέσματα της ύφεσης στις 13

Ελληνικές Περιφέρειες.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1. Εάν η Ελλάδα προτίθεται να θέσει τη θέσπιση ειδικής ρήτρας για την

κατανομή των κονδυλίων, στην οποία θα εντάσσεται η μείωση του ΑΕΠ και θα

συνυπολογίζονται οι επιπτώσεις της ύφεσης στις 13 Ελληνικές Περιφέρειες.

2. Σε ποιο σημείο βρίσκεται η διαπραγμάτευση και ποιες είναι οι

πρωτοβουλίες και οι κινήσεις της Ελληνικής πλευράς προκειμένου να αποτραπεί η

δυσάρεστη αυτή εξέλιξη.