Η ταχύτητα των φορολογικών ελέγχων και ιδιαίτερα σε ότι αφορά στη λίστα Lagarde, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την πορεία των δημοσίων εσόδων αλλά και για την μείωση της φοροδιαφυγής.
 
Το 2013 πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 258 ονόματα που περιλαμβάνονται στη λίστα Lagarde και ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι σε 3 υποθέσεις, το 2014 ξεκίνησαν έλεγχοι σε 143 ονόματα και ολοκληρώθηκαν σε 95 υποθέσεις.
 
Το 2015 όμως παρατηρείται αδράνεια και κωλυσιεργία αφού έγινε φορολογικός έλεγχος μόνο σε 80 υποθέσεις. Οφείλουμε επίσης να υπενθυμίσουμε ότι η συγκυβέρνηση Σύριζα-ΑΝΕΛ δεν ξεκίνησε στις 20 Σεπτεμβρίου , έχουν την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας από τον Ιανουάριο.
 
Η αδράνεια αυτή, των πρώτων 9 μηνών του 2015, αποκαλύπτει την χαλάρωση των φορολογικών ελέγχων, κάτι που αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία έχει έρθει σε σύγκρουση με το ΣΔΟΕ και για αυτό το σκοπό δημοσιοποίησε και τα σχετικά στοιχεία.
 
Παράλληλα με την αποδυνάμωση του ΣΔΟΕ αλλά και το με το κενό που θα δημιουργηθεί στην άμεση έναρξη ελέγχων από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, στην οποία μεταβιβάζονται 3.500 υποθέσεις του ΣΔΟΕ, είναι σαφές ότι θα υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση στους φορολογικούς ελέγχους.
 
Είναι χαρακτηριστικό ότι από τους 750 εργαζόμενους στο ΣΔΟΕ, θα μεταταγούν 550 στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, χωρίς να είναι ακόμα σαφές που θα τοποθετηθούν.
 
Στο ΣΔΟΕ όμως παραμένουν και εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου για φοροδιαφυγή που θα είναι αδύνατον να διεκπεραιωθούν χωρίς το αναγκαίο προσωπικό. Πολλές από αυτές, που βρίσκονται μάλιστα σε επίπεδο καταλογισμού, ενδέχεται να διακοπεί ο έλεγχος ή και να υπάρξει παραγραφή.
 
Είναι δεδομένο ότι χρειάζεται αναδιάρθρωση και ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών, σε καμία όμως περίπτωση δεν δικαιολογούνται αυτοσχεδιασμοί που λειτουργούν διαλυτικά.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
 
1.Που αποδίδει την μείωση του αριθμού των ελέγχων στη λίστα Lagarde τους πρώτους 9 μήνες του 2015 και αν πρόκειται να καταλογιστούν ευθύνες.
 
2.Στις υποθέσεις του ΣΔΟΕ, που μεταφέρονται στην αρμοδιότητα της ΓΓΔΕ, θα διενεργηθούν έλεγχοι από την αρχή ακόμα και για αυτές που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, με αποτέλεσμα να υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση ;
 
3. Με δεδομένο ότι το ΣΔΟΕ ερευνά πληθώρα υποθέσεων, μπορεί να επιτελέσει το συγκεκριμένο έργο χωρίς το αναγκαίο προσωπικό; Με ποιο τρόπο θα ελεγχθούν αυτές οι υποθέσεις μετά την αποδυνάμωση του;
 
4. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των ελέγχων υποθέσεων που αγγίζουν τα όρια της παραγραφής;
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου