Επισημαίνει ότι το 2015 έχουν γίνει μόνο 80 έλεγχοι όταν τα δύο προηγούμενα χρόνια, 2013 και 2014, έγιναν 401 έλεγχοι.
Παράλληλα θέτει και ζήτημα αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών μηχανισμών μετά την αποδυνάμωση του ΣΔΟΕ και τους αυτοσχεδιασμούς της κυβέρνησης.
 
Τονίζει ότι υπάρχει ζήτημα παραγραφής για εκκρεμείς υποθέσεις αλλά και ζήτημα καθυστέρησης στην ολοκλήρωση φορολογικών ελέγχων, που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.
 
Σε δήλωση του, ο κ. Κόνσολας, αναφέρει:
 
« Η κυβέρνηση Σύριζα-ΑΝΕΛ κυβερνά από τον Ιανουάριο.
 
Κάποιοι οφείλουν εξηγήσεις για την καθυστέρηση και αδράνεια των φορολογικών ελέγχων.
 
Οι αυτοσχεδιασμοί και η σύγκρουση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών με το ΣΔΟΕ, μειώνει την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών. Το ίδιο ισχύει και για την αποδυνάμωση του ΣΔΟΕ, το οποίο μένει πλέον χωρίς υπαλλήλους.
 
Είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να ανακοπεί η ροή εκκαθάρισης υποθέσεων φοροδιαφυγής που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο αλλά και να επέλθει παραγραφή».
 
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης του Μάνου Κόνσολα:
 
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
 
Προς
Κύριο Υπουργό Οικονομικών
 
ΘΕΜΑ: « Καθυστέρηση φορολογικών ελέγχων στη λίστα Lagarde και προβλήματα που προκύπτουν από την αποδυνάμωση του ΣΔΟΕ».
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Η ταχύτητα των φορολογικών ελέγχων και ιδιαίτερα σε ότι αφορά στη λίστα Lagarde, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την πορεία των δημοσίων εσόδων αλλά και για την μείωση της φοροδιαφυγής.
 
Το 2013 πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 258 ονόματα που περιλαμβάνονται στη λίστα Lagarde και ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι σε 3 υποθέσεις, το 2014 ξεκίνησαν έλεγχοι σε 143 ονόματα και ολοκληρώθηκαν σε 95 υποθέσεις.
 
Το 2015 όμως παρατηρείται αδράνεια και κωλυσιεργία αφού έγινε φορολογικός έλεγχος μόνο σε 80 υποθέσεις. Οφείλουμε επίσης να υπενθυμίσουμε ότι η συγκυβέρνηση Σύριζα-ΑΝΕΛ δεν ξεκίνησε στις 20 Σεπτεμβρίου , έχουν την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας από τον Ιανουάριο.
 
Η αδράνεια αυτή, των πρώτων 9 μηνών του 2015, αποκαλύπτει την χαλάρωση των φορολογικών ελέγχων, κάτι που αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία έχει έρθει σε σύγκρουση με το ΣΔΟΕ και για αυτό το σκοπό δημοσιοποίησε και τα σχετικά στοιχεία.
 
Παράλληλα με την αποδυνάμωση του ΣΔΟΕ αλλά και το με το κενό που θα δημιουργηθεί στην άμεση έναρξη ελέγχων από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, στην οποία μεταβιβάζονται 3.500 υποθέσεις του ΣΔΟΕ, είναι σαφές ότι θα υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση στους φορολογικούς ελέγχους.
 
Είναι χαρακτηριστικό ότι από τους 750 εργαζόμενους στο ΣΔΟΕ, θα μεταταγούν 550 στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, χωρίς να είναι ακόμα σαφές που θα τοποθετηθούν.
 
Στο ΣΔΟΕ όμως παραμένουν και εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου για φοροδιαφυγή που θα είναι αδύνατον να διεκπεραιωθούν χωρίς το αναγκαίο προσωπικό. Πολλές από αυτές, που βρίσκονται μάλιστα σε επίπεδο καταλογισμού, ενδέχεται να διακοπεί ο έλεγχος ή και να υπάρξει παραγραφή.
 
Είναι δεδομένο ότι χρειάζεται αναδιάρθρωση και ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών, σε καμία όμως περίπτωση δεν δικαιολογούνται αυτοσχεδιασμοί που λειτουργούν διαλυτικά.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
 
1.Που αποδίδει την μείωση του αριθμού των ελέγχων στη λίστα Lagarde τους πρώτους 9 μήνες του 2015 και αν πρόκειται να καταλογιστούν ευθύνες.
 
2.Στις υποθέσεις του ΣΔΟΕ, που μεταφέρονται στην αρμοδιότητα της ΓΓΔΕ, θα διενεργηθούν έλεγχοι από την αρχή ακόμα και για αυτές που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, με αποτέλεσμα να υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση ;
 
3. Με δεδομένο ότι το ΣΔΟΕ ερευνά πληθώρα υποθέσεων, μπορεί να επιτελέσει το συγκεκριμένο έργο χωρίς το αναγκαίο προσωπικό; Με ποιο τρόπο θα ελεγχθούν αυτές οι υποθέσεις μετά την αποδυνάμωση του;
 
4. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των ελέγχων υποθέσεων που αγγίζουν τα όρια της παραγραφής;
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου