Σε αυτήν τη διαδικασία έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι απόφοιτοι των σχολών αρχαιολογίας των ΑΕΙ. Παραδόξως, όμως, στερούνται αυτού του δικαιώματος, οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης Αρχαιολογίας του τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 
Παρά το γεγονός ότι το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος είναι απόλυτα συμβατό και εφάμιλλο των προγραμμάτων των άλλων τμημάτων, οι απόφοιτοι των οποίων έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στο ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού.
 
Είναι χαρακτηριστικό, μάλιστα, ότι οι απόφοιτοι του τμήματος Μεσογειακών Σπουδών έχουν το πλεονέκτημα της γνώσης μιας ακόμα ξένης γλώσσας (Τουρκικά, Εβραϊκά ή Αραβικά), η οποία αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου.
 
Η άνιση αντιμετώπιση τεκμηριώνεται και από το γεγονός ότι οι απόφοιτοι του τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, με κατεύθυνση Αρχαιολογία, συμμετέχουν κανονικά στους διαγωνισμούς για τη στελέχωση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και πολλοί εργάζονται στις κατά τόπους εφορίες.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται η κυρία Υπουργός
 
1. Εάν προτίθεται να προχωρήσει σε τροποποίηση της υπουργικής απόφασης προκειμένου να αποκατασταθεί η άνιση αντιμετώπιση των αποφοίτων της κατεύθυνσης Αρχαιολογίας του τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στα ταχύρρυθμα προγράμματα κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού.
 
Ο ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου