Κατέθεσαν πρόταση σε δύο κατευθύνσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με την περικοπή του επιδόματος ανεργίας για τους εποχικά εργαζόμενους αλλά και να αλλάξει το πλαίσιο εισοδηματικής κάλυψης για τη συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων.
 
Οι Βουλευτές, οι οποίοι προαναγγέλουν και κατάθεση τροπολογίας, ζητούν να τροποποιηθεί το άρθρο 39 του ν.3986/2011 και να διευρυνθεί το όριο από τους 18 στους 24 μήνες, προκειμένου να πάρουν το επίδομα ανεργίας οι ξενοδοχοϋπάλληλοι και οι εργαζόμενοι σε εποχικά επαγγέλματα.
 
Επίσης, προτείνουν ένα νέο μοντέλο εισοδηματικής κάλυψης για τους εποχικά απασχολούμενους για το κενό χρονικό διάστημα που δεν εργάζονται ούτε λαμβάνουν επίδομα ανεργίας.
 
Με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ζητούν να υπάρξουν προγράμματα επιδοτούμενης εργασίας, που ειδικά στον τομέα του τουρισμού μπορούν να συνδεθούν με την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Παράλληλα, προτείνουν την υλοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.
 
Αναφερόμενος στην πρόταση αυτή, ο κ. Κόνσολας δήλωσε:
 
«Καταθέσαμε μία πρόταση που επεξεργαζόμαστε εδώ και πολύ καιρό.
 
Είναι μία πρόταση που πάει πολύ πιο μακριά από τη χορήγηση του επιδόματος ανεργίας στους εποχικά απασχολούμενους για τη φετινή χρονιά.
 
Πρέπει να τροποποιηθεί το άρθρο 39 του ν.3986, δεν μπορεί να μείνουν χωρίς εισόδημα τόσοι άνθρωποι.
 
Θα καταθέσουμε και σχετική πρόταση τροπολογίας που θα διευρύνει τα χρονικά όρια.
 
Από εκεί και πέρα, όμως, πρέπει να δούμε σε ένα νέο πλαίσιο την εισοδηματική κάλυψη των απασχολούμενων σε εποχικά επαγγέλματα.
 
Για ένα διάστημα, δύο ή τριών μηνών, αυτοί οι άνθρωποι ενδέχεται να μην εργάζονται ούτε να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας.
 
Αυτό το κενό χρονικό διάστημα πρέπει να καλύπτεται από προγράμματα επιδοτούμενης εργασίας, στον τουρισμό μάλιστα, τα προγράμματα αυτά μπορούν να υπηρετήσουν την ιδέα και την προοπτική της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου. Να επιδοτείται, δηλαδή, η εργασία δύο ή και τριών επιπλέον μηνών και να μην υπάρχει κενό στην εισοδηματική κάλυψη αυτών των ανθρώπων.
 
Με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.
 
Είναι μία ρεαλιστική και συγκροτημένη πρόταση, ζητώ από όλους να τη στηρίξουν.
 
 Σε ό, τι με αφορά, είμαι Βουλευτής γιατί αυτή ήταν η απόφαση του Δωδεκανησιακού λαού. Η εντολή των πολιτών είναι να δίνω λύσεις στα προβλήματα».
 
Το πλήρες κείμενο της πρότασης των Βουλευτών προς τον κ. Βρούτση έχει ως εξής: 
 
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Με αίσθημα ευθύνης, αναλαμβάνουμε σήμερα την πρωτοβουλία να καταθέσουμε μία ολοκληρωμένη πρόταση, που εκτιμούμε ότι δημιουργεί ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας για τους εποχικά απασχολούμενους που κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς κανέναν οικονομικό πόρο για τους επόμενους μήνες.
 
Ο νόμος 3986, που ψηφίστηκε το 2011,και συγκεκριμένα το άρθρο 39, θέτει πλαφόν 450 ημερών επιδότησης (18 μήνες) την προηγούμενη τετραετία προκειμένου να χορηγηθεί το επίδομα ανεργίας.
 
Ουσιαστικά, με την οριζόντια εφαρμογή αυτής της διάταξης χιλιάδες απασχολούμενοι σε εποχικά επαγγέλματα (στον τουρισμό, στη βιομηχανία κ.α) δεν θα μπορέσουν να πάρουν το επίδομα ανεργίας, κάτι που συνιστά ένα εκρηκτικό κοινωνικό πρόβλημα.
 
Είναι δεδομένο ότι πρέπει να υπάρξει εξορθολογισμός στη χορήγηση επιδομάτων, επιβάλλεται αλλαγή δομών και νοοτροπιών.
 
Ουδείς το αρνείται.
 
Κανείς, όμως, δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια μπροστά σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουν οι οικογένειες των απασχολουμένων σε εποχικά επαγγέλματα με την περικοπή του επιδόματος ανεργίας, που ήταν ένα σημαντικό βοήθημα για όλους αυτούς τους ανθρώπους.
 
Ο εξορθολογισμός απαιτεί ομαλή και όχι βίαιη μετάβαση.
 
Η πρόταση μας κινείται σε δύο άξονες:
 
α. Στην τροποποίηση του άρθρου 39 του Ν.3986/2011 ώστε να διευρυνθεί το όριο που τίθεται στους 24 μήνες και να καταστεί δυνατό να λάβουν το επίδομα οι εποχικά απασχολούμενοι που τηρούν τις προϋποθέσεις.
 
β. Στην αλλαγή του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζεται σήμερα η εποχική απασχόληση.
 
Συγκεκριμένα:
 
1. Προτείνουμε την κατάθεση και ψήφιση τροπολογίας στο άρθρο 39 του Ν.3986/2011 για τη διεύρυνση του ορίου από τους 18 στους 24 μήνες. Αυτή η χρονιά, ως χρονιά μετάβασης σε ένα νέο καθεστώς, δεν πρέπει να στερήσει το επίδομα ανεργίας στους εποχικά απασχολούμενους.
 
2. Προτείνουμε ένα νέο μοντέλο εισοδηματικής κάλυψης για τους εποχικά απασχολούμενους:
 
– Με προγράμματα επιδοτούμενης εργασίας, τα οποία, ειδικά στον τουρισμό, μπορούν να αποτελέσουν μοχλό για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου,
 
– Με προγράμματα επιδοτούμενης επαγγελματικής κατάρτισης που θα καλύπτουν, εισοδηματικά, το νεκρό χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν εργάζονται ούτε υπάρχει επίδομα ανεργίας αλλά και θα διευρύνουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες.
 
Τα συγκεκριμένα προγράμματα δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό ούτε τον ΟΑΕΔ.
 
Μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
 
Οφείλουμε, επίσης, να επισημάνουμε ότι η οριζόντια εφαρμογή του άρθρου 39 του Ν.3986/2011, με τη μορφή που έχει σήμερα, ενδέχεται να ενισχύσει φαινόμενα «μαύρης εργασίας», καθώς δημιουργείται ένα ευνοϊκό πλαίσιο για αυτή εφόσον δεν υπάρχει η προοπτική της χορήγησης του επιδόματος ανεργίας.
 
Ευελπιστούμε στην άμεση ανταπόκρισή σας.
 
Παράλληλα, δηλώνουμε ότι την πρότασή μας αυτή θα την αναδείξουμε με όλες τις δυνατότητες που μας παρέχει ο κοινοβουλευτικός έλεγχος αλλά και η νομοθετική λειτουργία.
 
Μάνος Κόνσολας                    Βουλευτής Δωδεκανήσου
Γιάννης Κεφαλογιάννης         Βουλευτής Ρεθύμνου
Μάξιμος Σενετάκης                Βουλευτής Ηρακλείου