Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, μαζί με 20 άλλους βουλευτές, κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή προς τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με την οποία ζητά να συνεχιστεί η καταβολή του ΕΚΑΣ σε όλους τους συνταξιούχους,  λόγω αναπηρίας, ανεξάρτητα από την ηλικία και το ποσοστό αναπηρίας εφόσον έχουν χαμηλό εισόδημα.
 
Σε δήλωσή του ο κ. Κόνσολας επισημαίνει:
 
«Το Υπουργείο Εργασίας δεν μπορεί να αποκλείει από τη χορήγηση του ΕΚΑΣ, όσους συνταξιούχους, λόγω αναπηρίας, έχουν ποσοστό κάτω από το 80%. Υπάρχουν άνθρωποι που αντιμετωπίζουν οξύ βιοποριστικό πρόβλημα.
 
Η διακοπή χορήγησης του ΕΚΑΣ, έχει ως συνέπεια και παράπλευρη απώλεια να μην έχουν δικαίωμα μειωμένης συμμετοχής στην αγορά φαρμάκων, κάτι που σημαίνει και επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.
Όπως έχει προτείνει και ο Συνήγορος του Πολίτη, το ΕΚΑΣ πρέπει να καταβληθεί σε όλους τους συνταξιούχους, λόγω αναπηρίας, ανεξάρτητα από την ηλικία τους και το ποσοστό αναπηρίας».
 
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του κ. Κόνσολα και των βουλευτών, έχει ως εξής: 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
κ. Ιωάννη Βρούτση 
 
 
Αθήνα, 05-08-2014
 
 
Θέμα : «Χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. σε συνταξιούχους αναπηρίας ανεξαρτήτως ηλικίας και ποσοστού αναπηρίας».
 
Η χορήγηση του μηνιαίου Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε συνταξιούχους γήρατος, αναπηρίας και θανάτου (Ε.Κ.Α.Σ.) καθιερώθηκε με το άρθρο 20 του ν.2434/1996 (ΦΕΚ 188 Α’/ 20.08.1996). Το ανωτέρω αποτελεί ένα προνοιακό επίδομα, ύψους από 30 έως 230 ευρώ, που καταβάλλεται μηνιαίως σε συμπολίτες μας συνταξιούχους με ιδιαίτερα ισχνό, πραγματικό και τεκμαρτό, ατομικό και οικογενειακό εισόδημα, προκειμένου να καλύπτονται οι αυξημένες ανάγκες τους. 
 
Ωστόσο, η δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας στις συνθήκες της διεθνούς οικονομικής κρίσης, μείωσε σε σημαντικό βαθμό τους δικαιούχους του προνοιακού αυτού επιδόματος. Συγκεκριμένες διατάξεις, όπως το άρθρο 34 του ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α’/05.08.2011), και το άρθρο 15 της Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πρόνοιας, Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» (ΦΕΚ 256 Α’/31.12.2012), περιόρισαν την καταβολή του Ε.Κ.Α.Σ. σε χαμηλοσυνταξιούχους συμπολίτες μας άνω των 65 ετών, εξαιρουμένων των παιδιών που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους.  
 
Βέβαια, με νεότερη διάταξη, και συγκεκριμένα με το άρθρο 8 παρ.1 του ν.4237/2014 (ΦΕΚ 36 Α’/12.02.2014) στους εξαιρουμένους του ανωτέρω ορίου ηλικίας συμπεριλήφθηκαν και οι ανάπηροι συνταξιούχοι με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, πιστοποιημένο από τις επιτροπές ΚΕ.Π.Α., κάτι για το οποίο είχε δεσμευθεί και ο αρμόδιος Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης, με δημόσια δήλωσή του κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013.
 
Επειδή όμως πολλοί ανάπηροι συμπολίτες μας, με ποσοστό αναπηρίας κάτω του 80%, αδυνατούν να εργαστούν και κατά συνέπεια αντιμετωπίζουν σοβαρά βιοποριστικά προβλήματα, και
 
 
Επειδή η διακοπή της χορήγησης του Ε.Κ.Α.Σ. έχει ως συνέπεια και την εξαίρεσή τους από τη μειωμένη συμμετοχή στα φάρμακα, υποχρεώνοντάς τους σε σημαντικά μεγαλύτερη δαπάνη, την οποία, αντικειμενικά, αδυνατούν να καλύψουν,
 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός : 
 
– Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας προκειμένου να καταβάλλεται το Ε.Κ.Α.Σ. σε συνταξιούχους αναπηρίας ανεξαρτήτως ηλικίας και ποσοστού αναπηρίας, που αποδεδειγμένα αδυνατούν να εργαστούν και να ανταποκριθούν στις βιοποριστικές τους ανάγκες; Επισημαίνεται, ότι τη συγκεκριμένη πρόταση περί της συνέχισης της χορήγησης του Ε.Κ.Α.Σ. σε όλους τους συνταξιούχους αναπηρίας, έχει υποβάλει προς το αρμόδιο Υπουργείο και η Συνήγορος του Πολίτη, ήδη από τα τέλη του Φεβρουαρίου του 2014, ύστερα από τη δημοσίευση του ν.4237/2014.