Με Προεδρικό Διάταγμα θα χαρακτηριστούν ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικό και θα ενταχθούν στην Ελληνική Αστυνομία.
 
Με το ίδιο Προεδρικό Διάταγμα θα καθοριστούν τα προσόντα, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία αξιολόγησης και η ένταξη τους στην Ελληνική Αστυνομία. 
Με άλλο Προεδρικό Διάταγμα, μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, θα ρυθμιστούν τα θέματα σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών στις οποίες θα ενταχθούν οι υπάλληλοι της Δημοτικής Αστυνομίας, καθώς και τα νέα τους καθήκοντα.
 
Είναι σαφές ότι αυτό που προέχει είναι η ταχεία έκδοση πλέον των Προεδρικών Διαταγμάτων προκειμένου να τερματιστεί, όσο το δυνατόν ταχύτερα, το κλίμα εργασιακής ανασφάλειας και αναστάτωσης που επικρατεί στις τάξεις των εργαζομένων της Δημοτικής Αστυνομίας και των οικογενειών τους».