Ο Βουλευτής επισημαίνει ότι υπάρχει άνιση και άδικη αντιμετώπιση σε σχέση με όσα ίσχυσαν σε περιπτώσεις όπου ένα πιστωτικό ίδρυμα τέθηκε σε εκκαθάριση, όπως στην περίπτωση της Πανελλήνιας Τράπεζας, που οι εργαζόμενοι απορροφήθηκαν από την Τράπεζα Πειραιώς.
 
Ο κ. Κόνσολας τονίζει ότι στην Τράπεζα Δωδεκανήσου, όχι μόνο δεν απορροφήθηκαν οι υπάλληλοι (σε ποσοστό μάλιστα 90%) αλλά δεν τους καταβλήθηκε το 100% της αποζημίωσης που δικαιούντο.
Αντίθετα, από το 50% που τους αποδόθηκε, ο εκκαθαριστής απαίτησε την παρακράτηση οφειλών τους από δάνεια που είχαν πάρει.
 
Σε δήλωσή του ο Μάνος Κόνσολας αναφέρει:
 
«Η αποζημίωση αποτελεί θεσμικό δικαίωμα. Το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί να έχει επιλεκτική ή περιορισμένη χρήση.
 
Ζήτησα από τον Υπουργό Οικονομικών να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση για να αποκατασταθεί αυτή η εκκρεμότητα, που αποτελεί άνιση αντιμετώπιση εις βάρος των πρώην εργαζομένων των Συνεταιριστικών Τραπεζών και της Τράπεζας Δωδεκανήσου».
 
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα:
 
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Κύριο Υπουργό Οικονομικών
 
ΘΕΜΑ: «ʼνιση αντιμετώπιση στην εφαρμογή των δικαιωμάτων των εργαζομένων των Συνεταιριστικών Τραπεζών που τέθηκαν σε εκκαθάριση»
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Για τα πιστωτικά ιδρύματα και τις Συνεταιριστικές Τράπεζες που τέθηκαν σε εκκαθάριση προκύπτει ζήτημα εφαρμογής των μισθολογικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Ιδιαίτερα για τους απολυμένους της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου, υπάρχει μία εμφανής άδικη όσο και άνιση αντιμετώπιση.
 
Είναι χαρακτηριστικό ότι για όλους αυτούς τους ανθρώπους δεν εφαρμόστηκε η αρχή της διαδοχής, από την τράπεζα που αναδείχθηκε ανάδοχος των καταθέσεων και έχασαν τις δουλειές τους σε ποσοστό 90%.
 
Αντίθετα, στην περίπτωση των εργαζόμενων στην Πανελλήνια Τράπεζα που τέθηκε σε εκκαθάριση, οι τελευταίοι απορροφήθηκαν από την Τράπεζα Πειραιώς ενώ ένα μεγάλο μέρος των απολυμένων της Συνεταιριστικής Λέσβου απορροφήθηκε από την Εθνική Τράπεζα.
 
Το πιο βασικό, όμως, είναι ότι οι απολυμένοι της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου δεν έχουν λάβει το 100% της αποζημίωσης, προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις προσωπικές και οικογενειακές τους ανάγκες επιβίωσης.
 
Αντίθετα, από το 50% των αποζημιώσεων που τους δόθηκαν, ο εκκαθαριστής απαίτησε να παρακρατηθούν οφειλές τους από δανειακές υποχρεώσεις.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
 
1. Εάν προτίθεται να προχωρήσει στην κατάθεση νομοθετικής ρύθμισης για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και να καταβληθεί το σύνολο της αποζημίωσης από τον εκκαθαριστή.
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
 
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου