Η απειλή των προστίμων από την Ε.Ε, για τη λειτουργία ανεξέλεγκτων χωματερών, οδήγησε στην άμεση υλοποίηση ενός σχεδίου δράσης για τον τερματισμό της λειτουργίας τους και για την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών σε ό,τι αφορά στη διαχείριση των απορριμμάτων στα νησιά.
 
Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου αναφερόμενος σε αυτό το σχέδιο δράσης, προχώρησε σε τρεις επισημάνσεις:
 
-Να καταστεί σαφές ότι η υποδομή προσωρινής υποδοχής των απορριμμάτων, έχει προσωρινό χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι μαζί με όλα όσα συζητάμε σήμερα πρέπει να υπάρξει ακριβές χρονοδιάγραμμα και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση των υποδομών μόνιμης υποδοχής, που συνδέεται με τη δημιουργία ΧΥΤΑ στα νησιά.
 
Σε αυτή την κατεύθυνση, πρέπει να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση του ΧΥΤΑ στην Πάτμο και στη Νίσυρο και να αρθούν τα εμπόδια για τη δημιουργία του ΧΥΤΑ στην Κάλυμνο, που είναι έργο και υποδομή μείζονος σημασίας.
 
-Πρέπει επίσης, ιδιαίτερα για τους μικρούς νησιωτικούς δήμους, να προβλεφθεί χρηματοδότηση για την υλικοτεχνική υποδομή ( κομποστοποιητής, δεματοποιητής)  και για τη μεταφορά που αποτελεί ένα κόστος που βαραίνει τους δήμους.
 
-Απαιτείται η στήριξη της Πολιτείας και η εξάλειψη της γραφειοκρατίας για τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις. Πρέπει το ίδιο το Υπουργείο να είναι ο φορέας, που θα επιλύει τα προβλήματα αυτά άμεσα και θα διευκολύνει τη διαδικασία. 
 
Ο Μάνος Κόνσολας επισήμανε, επίσης, ότι η Πολιτεία αντιμετώπισε εντελώς λανθασμένα το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων στα νησιά, τονίζοντας ότι αν είναι μία φορά δύσκολο να βρεθούν χώροι στην ηπειρωτική χώρα είναι εκατό φορές πιο δύσκολο να βρεθούν στα νησιά.
 
«Ακόμα και στα νησιά που υπάρχουν ΧΥΤΑ, η αδυναμία εκπόνησης ενός ολοκληρωμένου και σύγχρονου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων εγκυμονεί κινδύνους να κορεστεί ο ΧΥΤΑ αν δεν ακολουθήσουμε τις βέλτιστες πρακτικές», υπογράμμισε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου.
 
Ο Μάνος Κόνσολας μίλησε για ένα νέο μοντέλο διαχείρισης των απορριμμάτων στα νησιά του Αιγαίου, που θα στηρίζεται σε τρεις βασικές αρχές: α) τον περιορισμό στην πηγή β) την κομποστοποίηση, γ)την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση.
 
«Ιδιαίτερα η μηχανική και οικιακή κομποστοποίηση, πρέπει να προωθηθεί ως ιδέα και πρακτική και να καταστεί μέρος της καθημερινότητας των πολιτών. Πρέπει από την πιλοτική εφαρμογή, να περάσουμε στην καθολική εφαρμογή με νέο νομοθετικό πλαίσιο για την ενίσχυση, την επέκταση και την αναβάθμιση της ανακύκλωσης (με ολοκληρωμένα προγράμματα σε ολόκληρη τη χώρα). 
 
Κυρίως, όμως, προέχει η διαμόρφωση τοπικού σχεδίου ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων σε κάθε νησιωτικό δήμο, με δυνατότητα χρηματοδότησης, ελέγχου και εποπτείας για την εφαρμογή του από την Περιφέρεια», τόνισε ο Βουλευτής.