Όπως επισημαίνει ο κ. Κόνσολας, τα Δασονομεία Καλύμνου και Καρπάθου είναι χωρίς Δασονόμο εδώ και 6 και 4 χρόνια αντίστοιχα, ενώ είναι υπό συνταξιοδότηση και ο Δασονόμος της Κω. 
 
Ουσιαστικά, δηλαδή, τα τρία αυτά δασονομεία βρίσκονται χωρίς εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, τη στιγμή που συσσωρεύεται πλήθος υποθέσεων που είναι αδύνατον να διεκπεραιωθούν από τους εναπομείναντες υπαλλήλους, οι οποίοι καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες για να καλύψουν τις ανάγκες. 
 
Ο κ. Κόνσολας ζητά να στελεχωθούν άμεσα οι θέσεις των Δασονόμων στα Δασονομεία Καλύμνου, Καρπάθου και να καλυφθεί άμεσα η θέση του Δασονόμου Κω, που είναι προς συνταξιοδότηση. 
 
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του κ. Κόνσολα έχει ως εξής: 
 
 
E Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Κύριο Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Κύριο Υπουργό Εσωτερικών
Κύριο Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 
 
ΘΕΜΑ: ”Κάλυψη των κενών θέσεων δασονόμων στα δασονομεία Καλύμνου, Καρπάθου και Κω” 
 
Κύριοι Υπουργοί, 
 
Η υποστελέχωση των διοικητικών δομών του δημοσίου στις νησιωτικές περιοχές εκτείνεται ακόμα και στα δασονομεία. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Δασοκομείο Καλύμνου, η θέση του δασονόμου παραμένει κενή για έξη ολόκληρα χρόνια ενώ το ίδιο συμβαίνει και στην Κάρπαθο, όπου η θέση του δασονόμου δεν έχει καλυφθεί για 4 χρόνια. 
 
Στην Κω ο δασονόμος βρίσκεται στο όριο της συνταξιοδότησης, έχοντας μάλιστα υποβάλλει παραίτηση δύο φορές αδυνατώντας να ανταποκριθεί στο φόρτο εργασίας που έχει συσσωρευτεί. 
 
Οι υπάλληλοι είναι βέβαιο ότι προσπαθούν να διεκπεραιώσουν το σύνολο του έργου που τους έχει ανατεθεί, αλλά είναι φύσει αδύνατο να καλύψουν το κενό εξειδικευμένου επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού, όπως είναι η ειδικότητα του δασονόμου. 
 
Αποτέλεσμα είναι να εντείνεται η δυσαρέσκεια των πολιτών για την καθυστέρηση υποθέσεων που τους απασχολούν. 
 
Επίσης, πρέπει να συνυπολογιστεί ότι άλλα μικρότερα νησιά στερούνται δασονομείου, με αποτέλεσμα οι εναπομείναντες υπάλληλοι να είναι αναγκασμένοι να μετακινούνται σε αυτά για την έρευνα ή τη διεκπεραίωση υποθέσεων, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία των υπηρεσιών από την απουσία τους.
 
Είναι δεδομένο ότι τα συναρμόδια υπουργεία οφείλουν να προβούν στην άμεση κάλυψη των κενών θέσεων στα δασονομεία των τριών αυτών νησιών. 
 
Οφείλουν να συνυπολογίσουν ότι σε περίπτωση που ο δασονόμος της Κω επιμείνει στην υποβολή παραίτησης ή συνταξιοδοτηθεί, όπως κατοχυρώνει δικαίωμα, τα νησιά του βορείου συγκροτήματος της Δωδεκανήσου θα μείνουν χωρίς δασονόμο, με όποιες, περαιτέρω, αρνητικές συνέπειες έχει αυτό. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτώνται οι Κύριοι Υπουργοί
 
1. Εάν προτίθενται άμεσα να καλύψουν τις θέσεις δασονόμων στα Δασονομεία Καλύμνου και Καρπάθου, που παραμένουν κενές επί σειρά ετών και να μεριμνήσουν για την άμεση κάλυψη της θέσης δασονόμου στην Κω.