να συσσωρεύεται τεράστιος όγκος εργασιών και υποθέσεων που δεν διεκπεραιώνονται αλλά, κυρίως, να μην εξυπηρετείται ο πολίτης, παρά τη φιλότιμη προσπάθεια των εργαζομένων της ΔΟΥ Ρόδου.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι η βλάβη στο μηχανογραφικό σύστημα εμποδίζει τη διεκπεραίωση εργασιών, όπως η διαδικασία έναρξης επιχειρήσεων και εργασιών, η παραλαβή συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, η κατάθεση συμβολαίων και η χορήγηση φορολογικής ενημερότητας, απαραίτητη για την είσπραξη χρημάτων αλλά και για μία σειρά διοικητικών συναλλαγών του πολίτη.

Πέραν του αυτονόητου, που είναι η άμεση αποκατάσταση της βλάβης, εγείρονται και μία σειρά από άλλα ζητήματα που απαιτούν την παρέμβαση και τις συνακόλουθες ενέργειες του Υπουργείου Οικονομικών και των Υπηρεσιών του.  Ήδη έχει παρέλθει ένα χρονικό διάστημα 12 ημερών που η βλάβη εμποδίζει τη διεκπεραίωση των φορολογικών υποθέσεων των πολιτών στη ΔΟΥ Ρόδου. Αρκετές από αυτές τις υποχρεώσεις έχουν καταληκτική ημερομηνία το μήνα Φεβρουάριο και είναι σαφές ότι οι φορολογούμενοι ενδέχεται να επιβαρυνθούν με προσαυξήσεις ή ακόμα και να χάσουν την προθεσμία των καταληκτικών ημερομηνιών.

Επίσης, το συγκεκριμένο περιστατικό αναδεικνύει και την ανάγκη να επιταχυνθεί και να προχωρήσει η πιστοποίηση λογιστών -φοροτεχνικών, που με τη θεσμοθέτηση και χρήση ψηφιακής υπογραφής, θα μπορούν να διεκπεραιώνουν μία σειρά φορολογικών εργασιών και υποθέσεων μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Αναδεικνύει, όμως, και την ανάγκη ανάπτυξης νέων υποδομών στα ΚΕΠ, έτσι ώστε να διεκπεραιώνονται και εκεί μία σειρά φορολογικών εργασιών και υποθέσεων, πέραν αυτών που πραγματοποιούνται σήμερα.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1. Εάν στις προθέσεις του Υπουργείου και των αρμόδιων υπηρεσιών του, είναι η παράταση των καταληκτικών ημερομηνιών για την τακτοποίηση φορολογικών υποθέσεων στη ΔΟΥ Ρόδου, με δεδομένο ότι η βλάβη του μηχανογραφικού συστήματος εμποδίζει την διεκπεραίωσή τους από την 1η Φεβρουαρίου.