Ο Βουλευτής αναφέρεται στις ελλείψεις προσωπικού αλλά και υποδομών διοικητικής λειτουργίας και υποστήριξης που καθιστούν δύσκολη την εξυπηρέτηση πολιτών και δικηγόρων.
 
Όπως επισημαίνει ο κ. Κόνσολας:
 
– Από τις 34 οργανικές θέσεις, αυτή τη στιγμή, υπηρετούν  μόνο 21 υπάλληλοι.
 
Υπάρχει ένας τοπογράφος, ενώ θα έπρεπε να υπηρετούν τρεις, και μία αρχειοθέτρια για να διαχειριστεί ένα τεράστιο, από πάσης πλευράς, αρχείο. 
 
Την ίδια στιγμή, δεν υπάρχει υπάλληλος με ειδικότητα πληροφορικής.
 
– Η βάση δεδομένων δεν επικαιροποιείται εδώ και 4 χρόνια αφού χιλιάδες πράξεις δεν έχουν καταχωρηθεί και χιλιάδες άλλες πράξεις δεν έχουν τύχει της ανάλογης διεκπεραίωσης, κάτι που καθιστά δύσκολο έως αδύνατο τον έλεγχο από δικηγόρους.
 
-Δεν υπάρχει μηχανογράφηση ούτε στοιχειώδης μηχανοργάνωση στην υπηρεσία. Όλα μέχρι και σήμερα γράφονται «με το χέρι». 
Ακόμη και το πρωτόκολλο της υπηρεσίας.
 
– Δεν υπάρχουν ονομαστικά ευρετήρια διότι τα υπάρχοντα είναι  παλαιά και μη ενημερωμένα. Αυτό έχει ως συνέπεια να μην μπορούν να εντοπισθούν οι οφειλέτες του δημοσίου.
 
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα.
 
Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2016
 
 
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Κύριο Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 
ΘΕΜΑ: «Σε οριακή κατάσταση η λειτουργία του Κτηματολογίου Ρόδου»
 
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Η λειτουργία του Κτηματολογίου Ρόδου έχει περιέλθει σε οριακή κατάσταση και τα προβλήματα εξυπηρέτησης πολιτών και δικηγόρων εντείνονται καθημερινά.
 
Τα αρχεία του Κτηματολογίου Ρόδου είναι από τα μεγαλύτερα της χώρας διότι περιλαμβάνουν πράξεις, ατομικά κτηματολογικά σχεδιαγράμματα, χάρτες, απογραφικά βιβλιάρια, ενημερώσεις οικοδομών, κατεδαφίσεις, διορθώσεις εμβαδού κλπ.
 
Αυτό προϋποθέτει επαρκές προσωπικό αλλά και τις αναγκαίες υποδομές υποστήριξης, που δεν υπάρχουν.
 
Είναι χαρακτηριστικό ότι:
 
– Από τις 34 οργανικές θέσεις αυτή τη στιγμή υπηρετούν  μόνο 21 υπάλληλοι. 
 
Υπάρχει ένας τοπογράφος, ενώ θα έπρεπε να υπηρετούν τρεις και μία αρχειοθέτρια για να διαχειριστεί ένα τεράστιο, από πάσης πλευράς, αρχείο. Την ίδια στιγμή, δεν υπάρχει υπάλληλος με ειδικότητα πληροφορικής.
 
Μάλιστα, μέσα στο 2016 αποχώρησαν δύο ακόμα υπάλληλοι, ο ένας με απόσπαση και ο άλλος με άδεια άνευ αποδοχών.
 
– Η βάση δεδομένων δεν επικαιροποιείται εδώ και 4 χρόνια, αφού χιλιάδες πράξεις δεν έχουν καταχωρηθεί και χιλιάδες άλλες πράξεις δεν έχουν τύχει της ανάλογης διεκπεραίωσης, κάτι που καθιστά δύσκολο έως αδύνατο τον έλεγχο από δικηγόρους.
 
– Δεν υπάρχει μηχανογράφηση ούτε στοιχειώδης μηχανοργάνωση στην υπηρεσία. Όλα μέχρι και σήμερα γράφονται «με το χέρι».
 Ακόμη και το πρωτόκολλο της υπηρεσίας.
 
– Δεν υπάρχουν ονομαστικά ευρετήρια διότι τα υπάρχοντα είναι  παλαιά και μη ενημερωμένα. Αυτό έχει ως συνέπεια να μην μπορούν να εντοπισθούν οι οφειλέτες του δημοσίου.
 
– Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται η υπηρεσία χρήζει άμεσης ανακαίνισης ενώ δεν έχει τελεσφορήσει καμία προσπάθεια που έγινε κατά το παρελθόν για την μετεγκατάσταση της υπηρεσίας.
 
Ανάλογα προβλήματα υπάρχουν και στο Υποθηκοφυλακείο Τήλου-Χάλκης αφού και εκεί υπάρχει αρχειακό υλικό και μια σειρά πράξεων οι οποίες δεν έχουν καταχωρηθεί.
 
Είναι σαφές ότι τα προβλήματα λειτουργίας του Κτηματολογίου Ρόδου δεν αφορούν μόνο στην έλλειψη προσωπικού, αλλά και στις υποδομές διοικητικής λειτουργίας και υποστήριξης.
 
Η κατάσταση αυτή καθιστά αδύνατη την εξυπηρέτηση των πολιτών και απαιτούν την άμεση παρέμβασή σας.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
 
1. Εάν γνωρίζει τα προβλήματα έλλειψης προσωπικού αλλά και υποδομών διοικητικής λειτουργίας και υποστήριξης που υπάρχουν στο Κτηματολόγιο Ρόδου.
 
2. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την άμεση αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων και για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης πολιτών και δικηγόρων.
 
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
 
 
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου